naar top
Menu
Logo Print

UW DIGITALE TRANSFORMATIE MET EPLAN

Smart data delen in de cloud

Geïntegreerd werken levert toegevoegde waarde op en verkort de leadtimes van uw projecten
Geïntegreerd werken levert toegevoegde waarde op en verkort de leadtimes van uw projecten

Het traditionele productieproces laat zich kenmerken door een mangelende dataflow tussen de verschillende afdelingen, wat leidt tot langere leadtimes. EPLAN Software & Services wil actief meedenken met bedrijven over de nodige automatisering in het kader van Industrie 4.0 en ook meewerken aan de uitvoering. Met zijn smart platform biedt het bedrijf een oplossing voor een volledig digitale doorstroming gaande van smart customisation over smart engineering tot smart production en service.

VAN DIGITALE DATA NAAR SMART DATA

Engineering maakt momenteel een ware revolutie door. Cloud computing, IoT en data-integratie hebben een grote impact op industriële productiesystemen. Er is echter een efficiënte uitwisseling van digitale data tussen de verschillende engineeringfases nodig om disruptie te voorkomen. Die uitwisseling betekent een quantumsprong in de digitale waardeketen.

In de conceptfase van het traditionele engineeringproces werken de salesafdeling en de klant het project in vele gevallen op papier uit. Eens het project in de ontwerpfase komt, werken de elektrische, mechanische en software-afdeling dan apart voort, zonder een goed gestructureerde informatie-uitwisseling. Het project heeft te lijden onder een dergelijke werkwijze. Ook de overgang van het ontwerp naar de productie verloopt gewoonlijk op papier, wat leidt tot een groter risico op menselijke fouten en tot tijdverlies. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de informatie-overdracht naar onderhoud. De zoektocht naar de juiste documentatie, leidt in vele gevallen tot een zekere stilstand van de machine of installatie.

SLIM WERKEN BETEKENT GEINTEGREERD WERKEN

Efficiënt werken veronderstelt geïntegreerd denken, wat al begint in de ontwerpfase. Digitalisatie en modularisatie van data maken het mogelijk om onmiddellijk te beginnen met een conceptueel ontwerp. Smart customization garandeert aanzienlijke tijdsbesparingen, beter ingeschatte offertes en kortere levertijden.

Al uw afdelingen spreken dezelfde taal

Smart engineering omvat een slimme verbinding tussen elektrische, mechanische en softwaredata. Dankzij één virtueel prototype spreken alle afdelingen als het ware dezelfde taal, wat de weg plaveit naar een slimme productie. De digitale twin met 3D-info en andere slimme data garandeert een vlotte communicatie tussen mens en machines. Hoe meer en toegankelijker info wordt opgebouwd in de ontwerp-, engineering- en productiefase, hoe minder tijd verloren gaat doorheen het proces. Als een onderhoudsingenieur meteen het juiste schema opent, kan hij fouten sneller opsporen. Smart maintenance. Bovendien laat alles zich opslaan in de cloud, zodat iedereen altijd toegang heeft tot de juiste digitale data.

GEINTEGREERD WERKEN BETEKENT TOEGEVOEGDE WAARDE

Geïntegreerd werken verkort de leadtime van projecten en vermindert stilstand te wijten aan storingen. Zo creëert u toegevoegde waarde voor uw product. De verschillende oplossingen binnen het EPLAN-platform helpen u bij het bereiken van een geïntegreerd engineering- en productieproces.

EPLAN

EPLAN

BOSSTRAAT 54
3560 LUMMEN
+3213539696
+3213539699
www.eplan.be