naar top
Menu
Logo Print

Vlaams plan rond AI

Met steun van Agoria Vlaanderen en Sirris
magazine

Technologiefederatie Agoria Vlaanderen en Sirris, het kenniscentrum van de technologische sector, steunen het plan dat de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd rond artificiële intelligentie. Er komt een jaarlijkse investering van 30 miljoen euro gericht op onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding.

“Dit impulsprogramma is een belangrijke stap om Vlaanderen nog meer als één van de meest innovatieve regio’s in Europa op de kaart te zetten”, reageert Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. Zowel het beleid, de kennisinstellingen als de bedrijven werden samengebracht om een gezamenlijke visie en strategie uit te tekenen rond artificiële intelligentie en cybersecurity. Agoria en Sirris werden samen met Voka als vertegenwoordiger van de industrie aangeduid en zaten mee aan het stuur om het programma uit te werken samen met de kennisinstellingen en beleidsmakers. Het is absoluut een belangrijke stimulans om ook in de toekomst nog meer samen te werken. Vooral omdat het programma aantoont dat innovatiemiddelen in de toekomst nog veel meer vraaggestuurd zouden moeten worden ingezet, d.w.z. gekoppeld aan de noden uit de bedrijfswereld. Een gelijkaardige programma voor andere domeinen zoals bijvoorbeeld advanced manufacturing zouden zeker even zinvol kunnen zijn. Wat het eerste luik, strategisch basisonderzoek betreft, zal het van uiterst belang zijn dat deze gericht is op relevante thema’s voor de Vlaamse industrie, met dus valorisatiepotentieel op termijn. Een Vlaamse industriële adviesraad dat het basisonderzoek mee aanstuurt, is daarom absoluut noodzakelijk en is voorzien. Het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zal hierop toezien. Agoria Vlaanderen en Sirris zijn tevreden dat het zwaartepunt van het impulsprogramma ligt op het luik ‘implementatie door bedrijven’ dat bijzonder veel kansen biedt voor bedrijven.

AGORIA

AGORIA

+3227067800
-