naar top
Menu
Logo Print

Sectorakkoord 2019 - 2020

Agoria en vakbonden sluiten nieuw sectorakkoord
magazine

Technologiefederatie Agoria en de vakbonden van de metaal-, machine- en elektrische bouw sloten een nieuw sectorakkoord, met afspraken voor 2019 en 2020 voor 5.776 werkgevers en 116.287 arbeiders (cijfers 2018). Het akkoord behelst vier luiken: de loonvorming, de harmonisering arbeiders/bedienden, de loopbaanontwikkeling en het sociaal overleg (binnen paritair comité 111).

Loonvorming
Het akkoord geeft een volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1 procent, waarbij ondernemingen die dit wensen dit op een bedrijfsspecifieke manier kunnen invullen. De loonmarge van 1,1 procent wordt via een enveloppe op ondernemingsvlak in paritair overleg voor 30 september 2019 ingevuld. Ook het minimumloon wordt op 1 juli 2019 met 1,1 procent verhoogd.

Harmonisering tussen arbeiders en bedienden
Naast de aanbeveling om op bedrijfsvlak de loonenveloppe bij voorrang aan te wenden voor de harmonisering van arbeiders en bedienden, worden de lopende sectorale besprekingen om de diverse CAO-bepalingen arbeiders en bedienden op elkaar af te stemmen, verder gezet.

Loopbaanontwikkeling
Er is afgesproken om een gemeenschappelijk sectoraal project duurzame inzetbaarheid op te zetten dat tot doel heeft het inhoudelijk en financieel ondersteunen van werkgevers en werknemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen. Het reeds eerder afgesproken groeipad naar gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020 werd herbevestigd. Het jaarlijks aantal opleidingsuren per persoon wordt uitgebreid van 8u naar 16u en dit met het oog op het verwerven van de nodige toekomstgerichte competenties.

Sociaal overleg
Er werden duidelijkere afspraken gemaakt over de correcte naleving van de sociale vrede. Tevens werd afgesproken om een paritaire reflectie op te starten om te komen tot een gemeenschappelijke visie op het sociaal overleg van en voor de toekomst. Ook zal er vanuit de sector een paritaire verklaring inzake non-discriminatie worden onderschreven.

AGORIA

AGORIA

+3227067800
-