naar top
Menu
Logo Print

Thinmanager levert een unieke interface voor gedigitaliseerde productieprocessen

Thinmanager levert een unieke interface voor gedigitaliseerde productieprocessenDankzij de digitalisering en automatisering krijgen industriële bedrijven de beschikking over enorme hoeveelheden data over hun productieprocessen en bedrijfsvoering. Ze zijn onder meer afkomstig van sensoren, camera's, monitoring- en besturingssystemen, MES- en ERP-systemen. Maar die informatie is alleen waardevol als operators en managers ze op hun eigen devices beschikbaar krijgen en ook nog in een vorm, die voor hen praktisch bruikbaar is. Zij kunnen die data gebruiken voor het besturen, beheren en optimaliseren van de productieprocessen. De ThinManager-oplossing van Rockwell Automation is in feite een contentdistributiesysteem, dat op dynamische wijze informatie uit allerlei databronnen ter beschikking stelt aan de gebruikers en de content daarbij automatisch afstemt op het profiel, de locatie en het device van de gebruiker.

“Vrijwel alle productiebedrijven overal ter wereld denken tegenwoordig na over de mogelijkheden en voordelen van industriële automatisering", constateert Bart Nieuwborg, productmanager EMEA voor de ThinManager-oplossingen bij Rockwell Automation. “Managers willen weten of het de moeite loont. Zij denken dan vooral in termen van snellere productieprocessen, hogere output, kostenbesparingen en personeelsreductie. Zij zijn zich er helaas niet altijd van bewust dat digitalisering en automatisering een enorme hoeveelheid nieuwe data met kennis over de productieprocessen genereren, die de monitoring en aansturing van de productieprocessen veel gemakkelijker kunnen maken. Als je al die data kunt gebruiken om de processen beter te analyseren, de productie te optimaliseren en/of problemen kunt voorkomen of oplossen, kun je de prestaties van het bedrijf substantieel verbeteren."

Als productmanager is Bart Nieuwborg verantwoordelijk voor de visualisatie hard- en software van Rockwell Automation. Dat portfolio omvat een groot aantal producten en oplossingen zoals industriële computers, touchpanels, Scada-software en de ThinManager-oplossingen. Nieuwborg: “De term visualisatie betekent simpelweg dat de persoon die in een geautomatiseerd en gedigitaliseerd productieproces werkt, op zijn device(s) een grafische interface krijgt aangeboden. Die geven de machine- en procesdata weer in de vorm van grafieken, tabellen, live camerafeeds, dashboards en zelfs bedieningsschermen. Op deze manier kunnen zij het productieproces via deze interface(s) monitoren en aansturen."

Alles draait om data

Alles draait om data“In feite draait het tegenwoordig allemaal om de data", benadrukt Nieuwborg. “Maar bedrijven moeten daar heel strategisch en gestructureerd mee omgaan. Bedrijven, die hun productieprocessen willen digitaliseren en automatiseren, moeten zich allereerst afvragen wat ze willen bereiken en welke data ze daarvoor nodig hebben. Je kunt bijvoorbeeld de temperatuur in een reactor meten, maar dat heeft alleen zin als je die data daadwerkelijk gebruikt en in een relevante context aanbiedt. De temperatuur op zich is niet van belang, maar wel of ze te hoog of te laag is, waardoor er tijdens de productie problemen kunnen ontstaan. Als je eenmaal weet welke data je nodig hebt, moet je je afvragen waar ze te vinden zijn en hoe je ze kunt verzamelen. Je kunt data uit de IT-systemen halen, maar met behulp van bijvoorbeeld sensoren en RFID-readers ook direct uit het productieproces. Zo moet je stap voor stap het hele bedrijfsproces analyseren, om te onderzoeken welke data je nodig hebt en waar je die vandaan haalt. Maar dan ben je er nog niet! Vaak zie je dat bedrijven daar stoppen. Dan zijn ze in staat al die informatie en data te verzamelen en zelfs keurig centraal in het systeem op te slaan, maar ze doen er verder niets mee. Het is van cruciaal belang om de relevante data bij de juiste persoon op de juiste plek in het productieproces te krijgen. De data moeten bovendien zo gepresenteerd worden dat ze voor de medewerkers begrijpelijk en inzichtelijk zijn, zodat zij de juiste acties kunnen ondernemen. Of dat nu aan de productlijn is, op de verpakkingsafdeling of op kantoor. En het is belangrijk dat medewerkers niet hoeven na te denken over de manier waarop zij toegang tot die data krijgen. Niet iedereen zit namelijk achter zijn bureau, waar hij rustig kan inloggen en de noodzakelijke data kan opzoeken en ordenen. Zeker in het productieproces moeten operators beschikken over real time en eenduidige data."

ThinManager-oplossing

“Onze ThinManager-oplossingen zijn ontwikkeld om data afkomstig van de diverse databronnen in een plant automatisch te distribueren naar het device van de persoon die ze nodig heeft of naar de plek waar ze nodig zijn", licht Nieuwborg toe. “ThinManager is een volledig digitaal en platformonafhankelijk systeem, dat door middel van interfaces met MES- en ERP-systemen, Scada-systemen, kwaliteitsmanagementsystemen alle mogelijke contentformats op alle mogelijke devices kan presenteren. Met behulp van een user management systeem weet ThinManager precies welke persoon toegang heeft tot welke informatie; welke informatie op een bepaalde plek in het proces nodig is, welke devices de medewerkers gebruiken en hoe de informatie voor dat specifieke device vormgegeven moet worden. Het systeem kan de informatie naar desktops, industriële tablets, smartphones, touchscreens op een machine en zelfs naar wearables distribueren. De gebruiker kan zelf eenvoudig navigeren en switchen tussen de informatie van de databronnen waarvoor hij geautoriseerd is. ThinManager maakt het zelfs mogelijk om meerdere interfaces gelijktijdig op een scherm aan te bieden. Dat is vooral erg efficiënt voor controlrooms. Aanpassingen in de systemen, die de data leveren zijn trouwens niet nodig, want ThinManager maakt eenvoudigweg gebruik van de content zoals die door de databronnen zelf geleverd wordt."

Mooie voorbeelden

Nieuwborg geeft het voorbeeld van een Franse fabrikant van huishoudelijke apparatuur, die voor een assemblagelijn bewust nog steeds met menselijke operators werkt in plaats van robots. “De medewerkers aan de lijn hebben tegenwoordig echter wel de beschikking gekregen over touchscreens", zegt Nieuwborg. “Daarmee kunnen ze via ThinManager de juiste onderdelen en tools selecteren en handleidingen voor de assemblage oproepen, zodat ze productiever zijn en betere kwaliteit leveren. Dat is een mooi voorbeeld van het ter beschikking stellen van de juiste informatie op de juiste plek in het proces."

“Een ander voorbeeld is een bedrijf, waar het productieproces opgebouwd is uit meerdere standalone modules", vervolgt Nieuwborg. “Het integraal digitaliseren en automatiseren van dat proces zou een enorme investering vergen. Het grote voordeel van ThinManager is dat je de oplossing ook op bestaande systemen kunt gebruiken. Die leveren ook een enorme hoeveelheid data. We hebben de twintig zelfstandige stations van de productielijn met elkaar verbonden door de informatie van alle stations via een grafische interface op het scherm bij elk afzonderlijk station toegankelijk te maken. Zo kunnen de operators de bewerkingen aanpassen aan de status van het product bij de invoer in hun station. Daardoor loopt er altijd een uniform eindproduct van de productielijn en is de uitval bijna tot nul gereduceerd. In een tweede fase gaan we de productie-informatie beschikbaar stellen via tablets, waardoor operators meerdere stations tegelijkertijd kunnen monitoren en bedienen. Zo kan het bedrijf de beschikbare productiedata dankzij ThinManager efficiënt gebruiken, zonder dat er vele tientallen miljoenen in een volledig nieuwe, geautomatiseerde lijn geïnvesteerd hoeven te worden."

ROI-calculator

ROI-calculatorNieuwborg wijst op de ROI-calculator die Rockwell Automation voor productiebedrijven ontwikkeld heeft: "Daarin kan simpelweg alle gevraagde informatie ingevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de kosten van een operator, de tijd die hij besteedt aan het vinden van de juiste informatie, de failure rate van de netwerkomgeving en de huidige kosten van software en hardware. Dan zie je dat de kosten voor de implementatie van een ThinManager-oplossing doorgaans al binnen 1 of 2 jaar terugverdiend kunnen worden. Voor alle duidelijkheid: dat is dus inclusief hard- en software en alle kosten voor de transitie naar de nieuwe situatie."

“Het grote voordeel van ThinManager is natuurlijk primair het optimale gebruik van data. Dankzij efficiënt gebruik van de data kunnen productieprocessen geoptimaliseerd worden en dankzij bijvoorbeeld predictive maintenance kunnen problemen zelfs voorkomen worden. Maar er zijn ook enkele interessante, operationele voordelen. De thin clients die de devices aan ThinManager koppelen zijn voorzien van standaard firmware. Vergelijk dat met een configuratie waarin een aantal Windows operating systemen actief zijn, die allemaal individueel gepatcht en geüpdatet moeten worden. Elke vier jaar moet de soft- en hardware vervangen worden. Bij het ThinManager-systeem worden de patches centraal via de server uitgevoerd en bij technische problemen kan een thin client binnen enkele minuten vervangen worden zonder dat het proces stopgezet moet worden. Ook de security is veel beter te organiseren. Bij afzonderlijke computers is er weinig toezicht op het gebruik van de pc's en er kan vrij eenvoudig schade ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van USB-devices. Er kunnen ook problemen ontstaan door het gebruik van andere applicaties. Op een thin client draaien geen applicaties en er worden evenmin data opgeslagen, daardoor kan ook de cybersecurity centraal geregeld worden."

Bedrijven, die geïnteresseerd zijn in de ThinManager-oplossingen en die willen weten hoe productiedata gebruikt kunnen worden voor de monitoring, aansturing en optimalisatie van de productieprocessen, zijn welkom op de ABISS-beurs op 3 oktober a.s. in Kortrijk. U kunt daar de toepassing van ThinManager live zien.

ROCKWELL

ROCKWELL

DE KLEETLAAN 12/bus A
1831 DIEGEM
+3227168411
+3227250724