naar top
Menu
Logo Print

Innovatie en automatisering zijn de basis voor 'Smart Manufacturing'

Industriёle bedrijven hebben altijd al moeten investeren in innovatie om concurrerend te blijven. Maar de laatste jaren wordt die noodzaak steeds groter. Digitalisering en automatisering maken productieprocessen sneller en efficiёnter. Ze brengen de 'smart factory', waarin machines en processen met behulp van real time data kunnen worden gemonitord en aangestuurd, daadwerkelijk binnen handbereik. Rockwell Automation heeft als onderdeel van het FactoryTalk-label een InnovationSuite ontwikkeld, een toolbox voor de engineering en ontwikkeling van slimme industriёle installaties en systemen.

Smart ManufacturingDe meeste industriёle bedrijven hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om innovatie en automatisering. Uit interviews die Rockwell Automation voerde met managers van industriёle bedrijven bleek dat slechts 22 procent van de bedrijven concrete projecten voor de digitale transformatie heeft doorgevoerd. “En toch zullen ook al die andere bedrijven die weg moeten afleggen", zegt Patrick Blommaert, Business Leader Architecture & Software bij Rockwell Automation. “Veel fabrieken en productielijnen zijn verouderd, waardoor de kans op productie-onderbrekingen toeneemt en de efficiency in vergelijking met de concurrentie afneemt. Vroeger werden in fabrieken grote series uniforme producten gemaakt, maar tegenwoordig gaat de productontwikkeling steeds sneller, waardoor ook de time-to-market versneld moet worden. Fabrieken produceren steeds kleinere badges en moeten steeds vaker omschakelen. Dat vereist een enorme flexibiliteit. Een ander groot probleem is de toekomstige schaarste aan goedgeschoolde operators en technici. De huidige generatie heeft een enorme kennis van de bestaande technologie en productieprocessen opgebouwd, maar zij zal de komende jaren met pensioen gaan. Dan ontstaat er een enorme 'kenniskloof', die je alleen maar kunt opvangen door meer intelligentie in de productieprocessen zelf onder te brengen. De grootste uitdaging is bedrijven bewust te maken van de noodzaak van innovatie en modernisering."

Greenfield

Smart Manufacturing“Als je nadenkt over innovatie in bedrijven begin je idealiter met een greenfield. Zo'n greenfield biedt de mogelijkheid om een nieuwe fabriek of nieuwe productieprocessen vanaf de tekentafel op te bouwen. Dan is het relatief gemakkelijk om meteen de modernste technologie toe te passen", zegt Blommaert. “In de praktijk hebben we meestal echter te maken met bestaande fabrieken. Die bevinden zich niet in de luxe positie om innovatie en automatisering met een 'big bang' in te kunnen voeren. De fabrieken moeten blijven doordraaien. In die omstandigheden is het vaak beter om de innovatie stap voor stap in te voeren en zo het risico op onderbreking van de productie te voorkomen."

“Om een voorbeeld te geven: er zijn nog steeds fabrieken, die met oude machines werken waaruit je hooguit ASCI-files kunt halen. Maar die data kun je in een IoT-platform inlezen en dus gewoon gebruiken bij modernisering. Je kunt dan in ieder geval de data van de productieprocessen inzichtelijk maken en de besturing verbeteren, terwijl je gewoon de oude machines laat staan. Die kun je wellicht in een volgende fase vervangen."

Smart Factory

'Smart Manufacturing'Het voorbeeld, dat Patrick Blommaert geeft is niet helemaal toevallig. In de Smart Factory draait het volgens Rockwell Automation vooral om de data, omdat ze real time inzicht kunnen geven in bijvoorbeeld de prestaties van de productielijn of de staat van de machines. Ook in bestaande productielijnen zijn volop data beschikbaar, maar ze worden meestal niet verzameld, laat staan gebruikt. In veel oudere fabrieken is de data-infrastructuur bovendien hiёrarchisch opgebouwd. De data worden van de ene laag naar de andere doorgegeven waardoor de doorstroming van de data erg traag verloopt. In de smart factory zijn real time productiedata beschikbaar, die direct afkomstig zijn van sensoren, PLC's, control systems en edge devices. Ze worden centraal verzameld en op maat ter beschikking gesteld aan operators en managers die ermee moeten werken. Daardoor hebben ze altijd een actueel inzicht in de productieprocessen en kunnen ze waar nodig direct ingrijpen op basis van gefundeerde beslissingen. Het toegang geven tot real time productiedata is de basis voor elke smart factory en biedt meteen een hoge Return On Investment."

InnovationSuite

Smart ManufacturingOm bedrijven te helpen bij de modernisering en automatisering heeft Rockwell Automation onder het FactoryTalk-label een 'InnovationSuite' ontwikkeld: een toolbox voor de engineering van industriёle installaties en systemen, die de basis vormen van smart manufacturing. De suite bestaat uit een IoT-platform ThinWorks dat aan de hand van softwaretoepassingen productiedata verzamelt en uitwisselt. Zo worden bedrijfskritische processen gedigitaliseerd. Daarnaast bevat de suite tools voor data-analytics, een manufacturing execution system (MES) en toepassingen voor virtual en augmented reality.

De kern van de Suite is het IoT-platform, dat data uit alle beschikbare bronnen zoals sensoren, HMI's, PLC's, productiesystemen en quality management systemen kan halen. Het systeem is open, zodat data met vrijwel alle bestaande softwaresystemen, apparatuur en devices uitgewisseld kunnen worden. Die data worden - afhankelijk van autorisatie en functie - automatisch in elke gewenste vorm en op elk gewenst device aangeboden. Dat kunnen normale PC's zijn, maar ook industriёle displays, notebooks of zelf wearables. Elke medewerker krijgt dus alleen de informatie aangeboden die hij voor zijn functie nodig heeft. De gebruikers kunnen bovendien zelf bepalen in welke vorm zij de informatie gepresenteerd krijgen.

Analytics

Smart ManufacturingBlommaert wijst nadrukkelijk op het enorme belang van analytics. “De meeste bedrijven houden zich bezig met descriptieve analystics, waarbij je simpelweg registreert wat er allemaal in de fabriek gebeurt. Zonder diagnostics heb je daar niet zoveel aan. Diagnostics geven je inzicht in de oorzaak van de problemen die zich voordoen. In de Smart Factory kunnen ook predictive en prescriptive analytics toegepast worden. Bij predictive analytics kun je op basis van de data betrouwbare voorspellingen doen en daardoor tijdig ingrijpen. Prescriptive analytics gaan nog een stap verder. Die schrijven op basis van de interpretatie van de data als het ware voor welke acties ondernomen moeten worden, waardoor er überhaupt geen problemen zullen ontstaan. In dat hele proces gaat artificial intelligence (AI) een belangrijke rol spelen omdat systemen datapatronen en trends leren herkennen en op basis daarvan acties kunnen aansturen. Datascientists in een bedrijf kunnen die AI-algoritmes zelf bouwen."

Connected Enterprise

Smart ManufacturingDankzij de samenwerking met PTC heeft Rockwell Automation ook de PTC-oplossingen Fuvoria voor het ontwikkelen van AR-toepassingen, ThinWorks voor de ontwikkeling van IoT-applicaties en Kepware voor de koppeling van PLC's en devices aan een IoT-platform aan de InnovationSuite kunnen toevoegen. Blommaert heeft hoge verwachtingen van Augmented Reality-toepassingen (AR). AR maakt het mogelijk om digitale informatie toe te voegen aan de real time werkelijkheid. Dat kan van nut zijn bij de engineering van machines, maar zeker ook bij de ontwikkeling van leerinstructies en voor maintenancedoeleinden. Digital twins zijn digitale kopieёn van machines of apparatuur, die zowel voor engineering als voor het uitvoeren van tests of simulaties gebruikt kunnen worden.

“Innovatie en digitalisering zijn voor bedrijven noodzakelijk om concurrerend te blijven en hun KPI's te halen", besluit Blommeart. "Bedrijven moeten dus goed inventariseren welke data ze nodig hebben, hoe ze die inwinnen en wat ze ermee willen doen. Wij noemen zo'n datagestuurd bedrijf een 'Connected Enterprise'. Bedrijven helpen bij het realiseren van de 'Connected Enterprise' is de kern van onze dienstverlening."

ROCKWELL

ROCKWELL

DE KLEETLAAN 12/bus A
1831 DIEGEM
+3227168411
+3227250724