naar top
Menu
Logo Print

"GO IN ONE" NAAR GOED FUNCTIONERENDE EN BETROUWBARE MACHINES

Avercon doet het met aandrijvingen van Wittenstein

Bij de productie van unieke, klantspecifieke machines is het belangrijk om al in de engineeringfase de juiste keuzes te maken, zodat in één rechte lijn een goed functionerende en betrouwbare machine bekomen wordt. Bij Avercon in Eeklo wordt daarom uitsluitend met premium componenten gewerkt, afkomstig van leveranciers waarmee men door de jaren heen een partnership opgebouwd heeft. Voor de aandrijvingen is die leverancier Wittenstein, die met de alpha Value Line een reeks van planetaire vertragingskasten aanbiedt waarmee voor elke elektrische aandrijving een gepaste reductor gevonden wordt.

 

sales manager Geert Van Loocke
Geert Van Loocke, sales manager Avercon

CUSTOM PROJECTS

Avercon ontwerpt en bouwt end-of-line verpakkingsmachines en geïntegreerde productielijnen. Het zijn allemaal unieke projecten, op maat van de klant. Van engineering over software ontwikkeling en productie van onderdelen tot de assemblage en opleiding van de eindgebruikers ... de machinebouwer uit Eeklo neemt het allemaal voor zijn rekening.

"In plaats van direct te specifiëren wat een machine moet kunnen, kijken we eerst naar het ruimere verhaal en de businessuitdagingen"

“Wat ons typeert is dat we aan co-engineering doen, om de machines samen met de klant, in functie van zijn noden te ontwikkelen", zegt sales manager Geert Van Loocke. “Daarbij praten we ook over niet-technische zaken. In plaats van direct te specifiëren wat een machine moet kunnen, kijken we eerst naar het ruimere verhaal en de business uitdagingen. Op basis daarvan wordt beslist wat er allemaal geautomatiseerd moet worden. Het is dan aan ons om dat te vertalen in een machineconcept."

Automatisering is het sleutelwoord in de oplossingen van Avercon. “Onze machines werken autonoom", zegt Geert Van Loocke hierover. “De operator heeft als taak om de kwaliteit te bewaken. Alle repetitieve taken moeten door de machine overgenomen worden."

VERTROUWEN ALS BINDENDE FACTOR

Avercon werd in de jaren '80 opgericht als spin-off van een kartonfabrikant. Machines voor het vormen, vullen en sluiten van dozen vormen vandaag nog altijd een deel van de activiteiten, maar de ervaring en knowhow die door de jaren heen werd opgebouwd, wordt nu ook toegepast in andere oplossingen.

“De relaties met onze klanten zijn hierin heel belangrijk", zegt Geert Van Loocke. “Eens men ons kent, worden vaak ook andere uitdagingen in de productie voorgelegd. Vertrouwen is hierin de bindende factor. Wat we doen is meestal confidentieel."

Het gaat om unieke oplossingen die voor klanten ontwikkeld worden, waarmee die klanten vaak ook een competitief voordeel verwerven ten opzichte van hun concurrenten. Op technisch vlak ziet men bij Avercon in de afgelopen 25 à 30 jaar een belangrijke evolutie in de aandrijftechniek. Waar aanvankelijk voornamelijk met pneumatische componenten gewerkt werd, wordt vandaag meestal voor elektrische aandrijvingen gekozen. Tien jaar geleden waren dat dan vooral asynchroon motoren met frequentieregelaars. Vandaag gaat de voorkeur uit naar servomotoren. Daar horen dan ook reductoren bij, waarvoor Avercon de ideale oplossing gevonden heeft in de alpha Value Line planetaire vertragingskasten van Wittenstein.

De reductiekasten van het alpha Value Line gamma zijn zeer compact  voor het vermogen dat ze kunnen overbrengen en ze zijn zeer nauwkeurig
De reductiekasten van het alpha Value Line gamma zijn zeer compact
voor het vermogen dat ze kunnen overbrengen en ze zijn zeer nauwkeurig

 

IDEALE REDUCTIEVERHOUDING

“De reductiekasten uit de alpha Value Line zijn zeer compact voor het vermogen dat ze kunnen overbrengen en ze zijn zeer nauwkeurig", zegt Dieter Foré, Electrical Engineering manager bij Avercon. “De reeks is zeer uitgebreid, met verschillende bouwgroottes en reductieverhoudingen. Daardoor kunnen we voor elke aandrijving de optimale combinatie servomotor en reductor bepalen." Even belangrijk als de betrouwbaarheid van de componenten is in dit verband de betrouwbaarheid van de gegevens die Wittenstein ter beschikking stelt. Omdat het altijd unieke machines zijn die bij Avercon gemaakt worden, is het first-time-right principe ontzettend belangrijk.

“We baseren ons graag op feiten en cijfers", zegt Dieter Foré. “We hebben ons erop toegelegd om in de engineeringfase de dimensionering heel precies te doen." Dimensionering in het geval van de vertragingskasten gaat, naast het bepalen van koppels en lagerkrachten, over het vinden van de ideale reductieverhouding. Het is een juiste balans vinden tussen een laag energieverbruik en een goede massatraagheidsverhouding. Een slechte massatraagheidsverhouding kan ertoe leiden dat de mechanica van de machine de dynamiek van de aandrijving negatief beïnvloedt.

“Om hierin het optimale evenwicht te vinden, hebben we betrouwbare gegevens nodig. We weten van Wittenstein dat de waarden die ze in hun tabellen vermelden, bepaalde marges hanteren. Die waarden zijn betrouwbaar en worden ook echt gehaald, wat niet bij elke leverancier het geval is en in engineering nochtans zeer belangrijk is."

HOGE NAUWKEURIGHEID

Bij een foute dimensionering kunnen zich later in een machine allerlei problemen voordoen zoals abnormaal hoge slijtage aan lagers en dichtingen tot zelfs breuken van assen.

Dieter Foré, Electrical Engineering manager
Dieter Foré, Electrical Engineering manager

“We hebben geleerd om deze problemen al vanuit de engineeringfase op te vangen door een goede tijdsstudie te maken van alle bewegingen en componenten precies te dimensioneren", zegt Dieter Foré. “Dankzij Wittenstein beschikken we over alle nodige gegevens voor onze berekeningen. De alpha Value Line is ook voldoende uitgebreid, zodat we steeds de ideale component kunnen kiezen. In het NP-model alleen al, zijn er een vijftalvarianten, vier bouwgroottes en een twintigtal reductieverhoudingen beschikbaar."

“We vangen problemen al vanuit de engineeringfase op door een goede tijdsstudie te maken van alle bewegingen en componenten precies te dimensioneren"

Een ander element is uiteraard de performantie van de componenten zelf. De reductiekasten van Wittenstein staan bekend om hun hoge nauwkeurigheid. “In de alpha Value Line vinden we de ideale nauwkeurigheidsklasse die we in onze machines nodig hebben. Die nauwkeurigheid is belangrijk om verschillende bewegingsassen precies op elkaar te kunnen afstemmen. Wanneer bijvoorbeeld een slave-as m.b.v. een 'cam'-functie moet inkoppelen op een master-as moeten we precies gecontroleerde bewegingen creëren. Hierin zit meteen één van de belangrijkste redenen waarom pneumatische aandrijvingen plaats hebben moeten ruimen voor servomotoren."

KLANKBORD BIJ DE SELECTIE VAN COMPONENTEN

Avercon wil vasthouden aan performante en betrouwbare componenten en heeft een lijst van een tiental leveranciers voor hun premium componenten, waarvoor steevast gekozen wordt. Het bedrijf heeft intussen meer dan 1.200 machines gebouwd die zowat overal ter wereld ingezet worden. Zodra een machine bij de klant geleverd wordt, wil men er zeker van zijn dat die betrouwbaar is.

Voor reductiekasten is de huisleverancier Wittenstein.

“We hebben op zeker moment de keuze gemaakt om op lange termijn met hen samen te werken", zegt men hierover bij Avercon. “Het gaat hierbij niet alleen over de componenten zelf maar ook over de service. Voor ons is het belangrijk om bij de berekeningen en de selectie van componenten een klankbord te hebben. Bij Wittenstein vinden we die steun en zijn er een aantal mensen waar we direct contact mee hebben. Zij zijn heel goed op de hoogte van de producten, en ze kijken mee welke optimalisaties we kunnen doen."

Het is dat soort samenwerking dat het mogelijk maakt om de wensen van klanten om te zetten in performante en betrouwbare, autonoom werkende machines. 

WITTENSTEIN

WITTENSTEIN

VAARTSTRAAT 90/bus 201
9270 LAARNE
+3293267380
+3293454813