naar top
Menu
Logo Print
30/08/2016 - LAURENCE BLONDEEL

ATEX BIEDT STOF TOT NADENKEN

Stofexplosies kunnenATEX biedt stof tot nadenken gerust beschouwd worden als een grote problematiek in de industrie (hoewel ze gelukkig niet de meest voorkomende oorzaken zijn van arbeidsongevallen). Cijfers tonen aan dat de Belgische industrie elke twee weken met een stofexplosie te maken krijgt.

Een aantal specifieke sectoren hebben wegens incidenten in het verleden de nodige notie van de problemen. Het gaat onder meer om schrijnwerkerijen of andere houtverwerkende bedrijven, eender welke firma met een eigen spuitcabine of menglabo, industriële bakkerijen, meelverwerkende bedrijven of ondernemingen gespecialiseerd in de opslag van granen. Ook in andere sectoren is het risico op stofexplosies reëel, bijvoorbeeld bij bedrijven waarbij 3D-printen wordt ingezet. Titanium- of aluminiumpoeders, die vaak worden gebruikt bij bepaalde subcategorieën van deze technologie, zijn immers lichtontvlambaar wat de kans op ongelukken uiteraard vergroot.

installatie ATEXINSTALLATIE VAN APPARATEN

Een van de belangrijke schakels in de correcte uitvoering van de ATEX-richtlijnen is de elektricien. Hij of zij moet zich er altijd van vergewissen of er ATEX-zones in een bedrijf zijn en welke gevolgen die kunnen hebben op de installatie die u moet plaatsen. Soms loert het gevaar hier in een klein hoekje.

ATEX 114 NAARGELANG TYPE APPARAAT

ATEX 114 richt zich in eerste instantie tot de producent van apparaten en beveiligingssystemen. In deze richtlijn worden minimumeisen aan apparaten en beveiligingssystemen voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen gedefinieerd. Hierdoor is het mogelijk om ook apparaten en beveiligingssystemen te bouwen en te certificeren die niet of maar gedeeltelijk met een geldende explosiebeveiliging overeenkomen, zolang ze maar voldoen aan de eisen volgens de richtlijn.

ATEX VOOR ONDERNEMINGEN

ATEX 153 (vroeger ATEX 137) focust meer op wat bedrijven moeten doen om een explosie te voorkomen. Want inderdaad, zij moeten alles in het werk stellen om de risicozones ('hazardous zones') te identificeren en in kaart te brengen. Naast het beoordelen van de elektrische componenten binnen het productieproces, moeten ook de mechanische ontstekingsbronnen in kaart gebracht worden. Alles wat draait, kan heet worden en vonken veroorzaken.

DE EIGENSCHAPPEN VAN STOF

Naargelang van de aard van de vrijgezette energie, kan men drie belangrijke explosietypes onderscheiden.

ENKELE TIPS I.V.M. EXPLOSIEVEILIGHEID

In geen enkel bedrijf zijn de ATEX-richtlijnen helemaal correct in te vullen, er is altijd wel ergens voer voor discussie. De beste raad die we kunnen meegeven, is om bij de minste twijfel raad te vragen aan de verantwoordelijke van het bedrijf, eenfabrikant of keuringsorganisatie. Hou uw werkzaamheden in ATEX-zones goed bij en documenteer. En als laatste punt: de ATEX-richtlijnen zijn zo uitgebreid en divers dat ze veel verder gaan dan de veelal summiere uitleg die u online kan terugvinden. Een extra opleiding volgen is dus zeker aan te raden.

ONTSTEKINGSBESCHERMINGSWIJZE

De ontstekingsbeschermingswijze geeft aan volgens welke methode de explosiebeveiliging wordt uitgevoerd.

ATEX: SPECIALISATIE

Regels omtrent explosieveiligheid zijn vastgelegd in de ATEX-richtlijn en van belang voor uiteenlopende vakmensen. Om eenieder te voorzien in de benodigde kennis voor specifieke werkzaamheden, zijn er onder tien verschillende IECEx opleidingsmodules ontwikkeld. Kor Kapma is de eerste Nederlander die alle tien theoretische en bijbehorende praktijkexamens met goed gevolg heeft doorlopen. Tevens heeft hij aangetoond dat hij er alles aan doet om zijn kennis bij te houden. Zijn omvangrijke bewijsvoering leidde eind 2016 tot de wereldwijd tweede officiële toekenning van het IECEx 05 persoonscertificaat voor 10 modules.