naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - LAURENCE BLONDEEL

ATEX 114 NAARGELANG TYPE APPARAAT

ATEX 114 richt zich in eerste instantie tot de producent van apparaten en beveiligingssystemen. In deze richtlijn worden minimumeisen aan apparaten en beveiligingssystemen voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen gedefinieerd. Hierdoor is het mogelijk om ook apparaten en beveiligingssystemen te bouwen en te certificeren die niet of maar gedeeltelijk met een geldende explosiebeveiliging overeenkomen, zolang ze maar voldoen aan de eisen volgens de richtlijn.

APPARATENINDELING

De ATEX richtlijn bevat een indeling van de groepen in zogenaamde categorieën. Groep I voor de mijnbouw is onderverdeeld in de categorieën M1 en M2. Groep II is onderverdeeld in de categorieën 1, 2 en 3.De richtlijn omvat m.a.w. een apparatenindeling (dus niet enkel voor elektrisch materiaal) in groepen en categorieën met verschillende beschermingsniveaus. De categorie geeft de beschermingsgraad aan, beschrijft de bedrijfsvoorwaarden en vergemakkelijkt de toekenning naar de zone en het toegelaten bedrijfsmiddel. Bovendien wordt naast de beschermingsgraad (normaal, hoog, zeer hoog) ook onderscheid gemaakt in de Ex-omgeving G (gas) en D (stof)

  • Categorie 1 omvat apparaten die het vereiste veiligheidsniveau moeten waarborgen, zelfs in het geval van een uitzonderlijke storing van het apparaat.
  • Categorie 2 omvat apparaten die het vereiste veiligheidsniveau moeten waarborgen, zelfs bij frequente storingen of bij gebreken in de werking van het apparaat waarmee rekening moet worden gehouden.
  • Categorie 3 omvat apparaten die bij normaal bedrijf het vereiste veiligheidsniveau waarborgen.