naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - LAURENCE BLONDEEL

ENKELE TIPS I.V.M. EXPLOSIEVEILIGHEID

OPLEIDING AAN TE RADEN

In geen enkel bedrijf zijn de ATEX-richtlijnen helemaal correct in te vullen, er is altijd wel ergens voer voor discussie. De beste raad die we kunnen meegeven, is om bij de minste twijfel raad te vragen aan de verantwoordelijke van het bedrijf, een fabrikant of keuringsorganisatie. Hou uw werkzaamheden in ATEX-zones goed bij en documenteer. En als laatste punt: de ATEX-richtlijnen zijn zo uitgebreid en divers dat ze veel verder gaan dan de veelal summiere uitleg die u online kan terugvinden. Een extra opleiding volgen is dus zeker aan te raden.

 

REINIGING

De gehanteerde onderhoudsfrequentie bepaalt mee de ATEX-zonering. Naargelang er meer of minder gereinigd wordt, kan de ATEX-zone ook wijzigen. Er bestaan zoneringsnormen zoals de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910 waarin de invloed van de reinigingsfrequentie of ventilatie op de zonering toegelicht wordt. Ook in België bestaan er zoneringsrichtlijnen die gebruikt kunnen worden, al refereert men vaak naar de NPR 7910, omdat die gebaseerd is op een internationale IEC-norm. De richtlijnen en regels ten spijt kan ATEX echter niet steeds als zwart-wit beschouwd worden. Een goed huisvaderschap van de beheerder(s) van de installatie is altijd aan de orde.

ENKELE TIPS

Om risico's in het algemeen en explosiegevaar in het bijzonder te kunnen identificeren, moeten de betrokkenen bewust zijn van de mogelijkheid dat die risico's aanwezig zijn. Die bewustheid kan alleen op het juiste moment ontstaan in bedrijven waar veiligheid een belangrijk onderdeel vormt van het beleid. Zowel bij de installatie als het gebruik, onderhoud van elektrisch en niet-elektrisch materieel is het belangrijk om aandacht te hebben voor het gevaar. Enkele tips in verband met explosieveiligheid alvorens werkzaamheden aan te vangen:

  • Wees steeds bewust van mogelijk explosiegevaar.
  • Informeer steeds aan de uitbater van de installatie of er mogelijk explosiegevaar aanwezig is.
  • Voor het plaatsen en onderhouden van elektrisch en niet-elektrisch explosieveilig materieel is een specifieke kennis vereist, laat u degelijk informeren en/of geef het in handen van vakbekwame personen.
  • Plaats elektrisch en niet-elektrisch materieel indien mogelijk buiten de zone met explosiegevaar (bv. verlichtingsarmatuur in het lokaal, de schakelaar buiten).
  • Bij diverse werkzaamheden, zoals boren en slijpen, komen er mogelijke ontstekingsbronnen vrij, met risico van brand- en/of explosiegevaar.
  • Gebruik steeds explosieveilig materieel in functie van de zone.