naar top
Menu
Logo Print
20/05/2019 - DIETER DEVRIENDT

FACTORIES OF THE FUTURE
TONEN DE WEG NAAR DE TOEKOMST

NEUSJE VAN DE ZALM BIJ DE BELGISCHE MAAKINDUSTRIE

State-of-the-artproductietoestellen, integrale ontwerpaanpak, gedigitaliseerde operationele processen, medewerkers centraal, een genetwerkte organisatie, duurzaamheid en flexibele, adaptieve productiesystemen … deze zeven kenmerken zijn op het lijf geschreven van een typische Factory of the Future. België telt sinds dit jaar 30 dergelijke fabrieken. Een aantal van deze worden bezocht tijdens een roadshow, waarover u in uw vakblad telkens een verslag vindt. Ter duiding spraken wij alvast met Geert Jacobs, 'mister Factory of the Future', die met een rotsvaste overtuiging de Belgische maakbedrijven de weg wijst naar de toekomst.

Factories of the Future

MAAKINDUSTRIE IN BELGIE

Gevraagd naar het doel van het Factory of the Future-concept, is 'mister FoF' Geert Jacobs resoluut: “De bedoeling is om de Belgische maakindustrie in België te houden. Topkwaliteit garanderen, kleine reeksen betaalbaar houden, snel grote volumes halen, een efficiënte administratie voeren, duurzaam ondernemen … het zit allemaal vervat in de fabrieken van de toekomst. Daarom is de strategie om de Belgische ondernemingen richting een Factory of the Future te doen evolueren. Momenteel zijn er hier zo'n 2.500 bedrijven die in dit proces zouden kunnen instappen. Ik zie de weg richting Factory of the Future als een beklimming van de Mount Everest. Daarbij wordt er van basecamp tot basecamp gereisd, net zoals wij ondernemingen telkens dat niveau hoger proberen te tillen. Ik beschouw onszelf zo'n beetje als de sherpa's die de ondernemingen gidsen en bijstaan op hun tocht. Met zeven sleuteltransformaties (zie verder) moet dat lukken en houden we de Belgische maakindustrie concurrentieel en op eigen grondgebied."

Factory of the Future

FACTORY OF THE FUTURE-PROCES 

“Het hele traject om het tot Factory of the Future te schoppen neemt vijf jaar in beslag", vertelt Geert Jacobs. “Het gaat om zes fases waar wij de bedrijven doorheen loodsen. De deelnemers bestaan zeker niet enkel uit grote bedrijven … ook kmo's kunnen in het FoF-concept stappen en zo hun ontwikkeling boosten."

Intake

“Starten doen we met een intakegesprek. Daarbij gaan we langs bij het bedrijf in kwestie en peilen we naar zijn maturiteits- en ambitieniveau op het vlak van de zeven transformatiedomeinen. Bedrijven die deel kunnen nemen aan het Factory of the Future-proces, sporen wij zelf op, maar ook de diverse federaties en sectoriële organisaties helpen ons hierbij. Sirris, Flanders' Food, Fevia, Centexbel, essenscia, Catalisti … zijn partners."

Scan

Een tweede fase bestaat uit een scan van het bedrijf op alle zeven domeinen in het Made Different-actieplan. “Na invulling van een uitgebreide vragenlijst volgt een rapport van Agoria waarin ook een concrete aanpak wordt voorgesteld op maat van het bedrijf. Momenteel zitten zo'n 800-tal bedrijven in dit transformatietraject."

Actie

Na het gesprek en het rapport is het tijd voor de betrokken partijen om actie te ondernemen. “Meestal gaan de bedrijven aan de slag op een drietal domeinen. Dit gaat bv. van lean management en QRM (Quick Response Manufacturing) over digitalisatie en verbetering van end-to-end engineering tot eco factory en de mens in de organisatie." “Belangrijk is dat er een goede balans tussen de zeven transformatiedomeinen wordt gevonden. Bedrijven moeten voor ogen blijven houden dat het een werk op lange termijn is."

Implementatie

Dat werk van lange termijn hoeven de ondernemingen niet alleen te doorstaan. De 'sherpa's' staan klaar om hen te helpen.
“Er is een team van 60 experts die de nodige tools kunnen aanreiken, de bedrijven begeleiden in lerende netwerken en bijstaan bij cocreatie. Deze implementatie gebeurt gekoppeld aan de jaarplannen van de onderneming."

Assessment

In een vijfde fase vindt een assessment plaats. “Tijdens een evaluatiebezoek krijgen de bedrijven een aantal experts over de vloer. Dat gaat om iemand van Agoria en iemand van Sirris, aangevuld met iemand van een van de FoF's en een persoon uit een andere sector. Vaak wordt het panel ook nog versterkt met iemand uit de academische wereld. Het moet ook gezegd dat een assessment niet noodzakelijkerwijs leidt tot een prijsuitreiking ... Sommige bedrijven verkiezen ook om de assessment als benchmark te doen. Dan hebben die bedrijven een stand van zaken en weten ze waar ze aan toe zijn en wat de verbeterpunten zijn. Met een score van minstens 80% op alle zeven transformatiedomeinen kan je de titel 'Factory of the Future' voeren."

Award

Het ceremoniële gebeuren waarbij een onderneming 'Factory of the Future' wordt, vindt plaats tijdens een prijsuitreiking. Dit jaar vond dit plaats tijdens de beurs indumation.be. Tijdens de uitreiking krijgen de bedrijven de FoF-award en hebben ze de gelegenheid om een woordje uitleg te geven over het traject dat ze succesvol aflegden.

Geert Jacobs

'MISTER FACTORY OF THE FUTURE

Sinds 2017 is Geert Jacobs Innovation Expert bij het Innovation Centre of Expertise van Agoria. Jacobs leidt er het Made Different-programma, dat maakbedrijven bijstaat in hun transformatie richting Factory of the Future. Daarbij staat de Limburger in voor individuele, cocreatieve en collectieve diensten om complexe problemen op te lossen. Zijn expertise op het vlak van productieprocesinnovatie, open innovatie, businessmodelinnovatie, digitale en sociale innovatie maakt van hem een gewaardeerde bedrijfscoach. 'Mister Factory of the Future' heeft ervaring in alle stappen van het Made Different-proces, gaande van sensibilisering, scanoefeningen, het opstellen van transformatieplannen en assessments tot het organiseren van het Factory of the Future Award-event. Hij verstaat de kunst om complexe concepten op een begrijpelijke manier over te brengen. Jacobs behaalde een Master Innovatie en Ondernemen aan de Universiteit van Hasselt én een bijkomende master als lesgever economie. Daarna ging hij drie jaar aan de slag in het onderwijs.

SUCCESVERHAAL

Het effect van de Factories of the Future kan met cijfers aangetoond worden. Zo hebben de fabrieken van de toekomst hun personeelsbestand in de afgelopen vijf jaar met 13% uitgebreid. “In het ontvangen van de award zien de ondernemingen vooral een bevestiging en erkenning voor hun inspanningen. Dat steekt de bedrijven - en elke werknemer - een hart onder de riem. Daarnaast biedt de titel ook een aantrekkingskracht voor het bedrijf … wie wil nu niet werken in een ambitieus bedrijf met een degelijke visie op de toekomst?" Bovendien laat de getransformeerde organisatie van een FoF toe om snel te schakelen en in te spelen op allerlei dynamieken.

CHAMPIONS LEAGUE

Het succesverhaal van de Factories of the Future heeft ook voor het concept zelf een impact. Zoals bekend is, zal Factories of the Future nu ook een Europese uitbreiding krijgen. Onder de vleugels van FoF-initiatiefnemer Paul Peeters verlegt men de horizonten. “De Europese Commissie steunt het uitrollen van het concept over diverse lidstaten. Wij werken momenteel met meerdere technologiefederaties en R&D-instellingen samen om ook in Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en Slovenië trajecten op te zetten. Daarbij worden de zeven domeinen van Made Different als basis voor de methodologie gebruikt. Daarnaast werken we ook aan een 'train the trainers'-opzet, bouwen we aan lerende netwerken van winnaars en komt er een European Advanced Manufacturing Support Centre. Wij mikken ook op 2021 voor een eerste Europese Factory of the Future Awards uitreiking."Het Europees gaan van het concept wordt ook door de Belgische Factories of the Future toegejuicht. “Wij kregen vanuit de bedrijven wel vaker de vraag om zich ook Europees te kunnen benchmarken, tegenover andere bedrijven maar ook ten opzichte van andere filialen binnen dezelfde bedrijfsgroep. Door het uitrollen van het concept doorheen Europa kunnen onze koplopers zich binnenkort dus ook meten aan de voorlopers in andere EU-lidstaten. Zo creëren we een soort van Champions League voor maakbedrijven; een 'competitie' waarbij de Europese Factories of the Future elkaar blijven uitdagen en pushen om verder te excelleren."
 

FofZEVEN TRANSFORMATIES

De uitdagingen waarmee de Belgische maakindustrie te maken krijgt, bundelde Made Different in een actieplan dat zeven sleuteltransformaties identificeerde.

Advanced manufacturing technologies

Het inzetten van state-of-the-artproductietoestellen is een absolute must. Gezien de loonhandicap kunnen onze bedrijven niet concurreren met een verouderd machinepark. Voorbeeldbedrijven ontwikkelen voor sleutelaspecten in de productie zelfs hun eigen machines.

Digital factory

Digitale en reële wereld fusioneren stilaan. In de Factory of the Future zijn de operationele processen gedigitaliseerd en onderling verbonden via internet.

Eco Factory

Fabrieken van de toekomst slagen erin hun materiaalkringloop te sluiten en het energieverbruik drastisch te reduceren.

End-to-end Customer- focused engineering

Producten en diensten ontwikkelen i.f.v. de volledige waardeketen vraagt een integrale ontwerpaanpak, van verkoop over productie en onderhoud tot recyclage.

Human- centered organisation

Lokale verankering kan niet zonder medewerkers. Betrokkenheid is cruciaal om snel doorbraken te realiseren in de andere zes domeinen. Zelfsturende cellen, hechte teams, voldoende autonomie … krijgen alles sneller en beter klaar.

Smart Manufacturing

Inspelen op de sterk veranderende marktvraag (o.a. batch size one) kan door de bestaande productiesystemen om te tunen naar flexibele, zelflerende, adaptieve systemen. De verbinding tussen verschillende productiecomponenten maakt een productiesysteem slim.

Value chain oriented open factory

Bedrijven zijn geen solospelers … een netwerkstructuur laat toe om risico en kapitaal te verdelen en creëert ruimte voor flexibele samenwerkingsverbanden.