naar top
Menu
Logo Print
14/06/2018 - SAMMY SOETAERT

PLUG & PLAY-KABELRUPSEN AAN STEVIGE OPMARS BEZIG

Plug & play helpt u een continue productie te garanderen

plug & play kabelrups
Plug & play-oplossingen vormen een kostenefficiënte oplossing bij courante configuraties

Productiestilstanden vermijden verloopt traditioneel via de implementatie van een goed onderhoudsplan, een correct gebruik van machines, de inzet van goed opgeleid personeel en een doordacht stockbeheer. Volledig uitsluiten is echter onmogelijk; denk aan een plotse breuk ... Zo ook bij kabelrupsen. Het herstellen van de interne bekabeling kan een tijdrovend en frustrerend werkje zijn, zeker onder tijdsdruk. Om snel weer up-and-running te kunnen zijn, bieden plug & play-oplossingen soelaas. Een drietal evoluties zorgen echter voor een vaakover het hoofd gezien probleem in de machinebekabeling.

 

UITDAGENDE EVOLUTIES

Complexere kabelrupsen

De toenemende automatisering leidt in sneltempo tot ingrijpende veranderingen in onze installaties. Meer automatisering betekent meer kabels, die in vele gevallen samen in kabelrupsen gelegd worden met andere (elektro)bekabeling, maar ook met hydraulische leidingen en signaalkabels. Daarbij komt ook nog dat de eindproducten steeds unieker en meer gespecialiseerd worden, omdat de productie van grote makkelijke series al lang naar de lagelonenlanden verhuisd is. Zo ontstaan er complexe kabelrupsen met een heel specifieke, bedrijfs- of applicatiegebonden inhoud.

 

ATEX kabelrups
ATEX kabelrups

Meer regels en normen

Meer regels en normen zorgen bovendien voor een toegenomen nood aan technische kennis met betrekking tot de installatie van de rupsen. Denk bijvoorbeeld aan de regels rond elektromagnetische compatibiliteit (EMC) die een sterke impact hebben op de afscherming van kabels en hun schikking in een kabelrups. Ook strengere veiligheidsnormen (Machineveiligheid, ATEX …) hebben een impact op de installatie van kabelrupsen, waarbij eisen worden gesteld aan trekontlastingen, bevestigingswijzes en minimale buigratio's.

 

Tekort aan technisch geschoold personeel

Ervaren technici gaan op pensioen en raken moeilijk of niet vervangen. Ook is er meer jobmobiliteit; technici veranderen vaker van werkgever. Loopbanen van meer dan 25 jaar bij één werkgever worden zeldzaam. Dit zorgt ervoor dat de informatieoverdracht over installaties problematisch kan worden, zeker omdat documenteren niet bij elk bedrijf hoog op de prioriteitenagenda staat.

 

PROBLEMEN BIJ EEN PLOTSE BREUK

De geschetste evoluties kunnen bij een plotse breuk tot grote en diverse problemen leiden. Zo is er altijd het risico dat een defect kan aanslepen, omdat het kapotte onderdeel niet voorradig is. Verder kan het ontbreken van technische kennis van de installatie leiden tot het verkeerd vervangen van kabels, het verkeerd aansluiten van de nieuwe kabels, het verkeerd afschermen van kabels, het niet naleven van de zoneringen, het gebruik van niet-conforme kabels en een resem andere potentiële problemen.

 

Een plug & play-oplossing kan hier een oplossing zijn. Ze kunnen in elke mogelijke uitvoering gemaakt worden, met op maat van de gebruiker gespecificeerde kabels, slangen, connectoren, scheidingsschotten, aansluitelementen, trekontlastingen en bevestigingsmaterialen. Plug & play-oplossingen bieden een grote zekerheid om de continuïteit van uw productie te waarborgen, zeker als u een extra exemplaar in stock neemt. Maar uiteraard staat daartegenover de kost van maatwerk. Die moet worden afgewogen tegen de te verwachten kosten bij uitval. Ze kunnen in vele gevallen dus soelaas bieden bij de geschetste potentiële problemen, al zijn er wel enkele belangrijke aandachtspunten om mee te nemen in de keuze.

 

KEUZEFACTOREN BIJ KABELRUPSEN

stalen kabelrups
Stalen kabelrups

Staal of kunststof?

De materiaalkeuze is vooral functie van de applicatie. De kunststof uitvoeringen zijn in trek bij kortere lengtes, terwijl ook hun prijs over het algemeen iets lager ligt. Ook corrosie komt niet voor, waardoor ze heel onderhoudsvriendelijk zijn.

Maar de keuze is in bepaalde gevallen zeker niet evident. Zo zijn er zware applicaties in de petrochemie, waar op het eerste gezicht een stalen kabelrups de beste oplossing lijkt, maar door de gebruikte chemische stoffen zijn deze net vatbaar voor een corrosieve reactie met het staal. Ook voor toepassingen op het gebied van ESD (statische elektriciteit) en ATEX is het 100% vonkvrije kunststof een welkome gast. Sommige omgevingen hebben evenwel absoluut nood aan staal, zoals de metallurgie en offshoretoepassingen. Ook bij zware mechanische belastingen is staal de beste optie. Er zijn diverse soorten staal in gebruik, al dan niet voorzien van een beschermende coating. Er zijn ook kabelrupsen in roestvast staal beschikbaar.

 

Afstanden, snelheid en gewicht

Belangrijk is dat de lengte steeds minder een belangrijke factor is, want ook kunststof kan vandaag worden ingeschakeld in toepassingen met heel lange afstanden. De te overbruggen afstand is wel een aandachtspunt voor het doorhangen. Bij een te lange afstand beginnen kabelrupsen door te hangen, iets wat bij grote kabelgewichten nog versterkt wordt. Een correcte ophanging is hier dus belangrijk. Ook de snelheid en de versnelling van de applicatie zijn belangrijke gegevens. Een snelle meerassige pick & place-robot vergt een compleet andere benadering dan een veeleer starre kabelrups voor een lineaire toepassing. De meeste producenten bieden vandaag een configurator aan om de keuze te faciliteren, want dat is echt specialistenwerk geworden.

 

Kabeltypes en eigenschappen

In die configuratietools worden ook steevast de kabeltypes gevraagd. Niet alleen om hun invloed op de belasting te weten, maar ook voor een resem andere zaken. Door het EMC-gedrag zou het kunnen dat de kabelrups intern verdeeld moet worden, met voedings- en signaalkabels apart. Datakabels zijn gevoelig voor buigratio's, want zij kunnen ernstig beschadigd worden door ze te sterk om te buigen. Dat alles heeft een zekere impact op het type kabelrups.

 

plug & play kabelrups
Ook de connectoren zijn volgens wens te wijzigen

Aanpasbaarheid

Ook de mogelijkheid om de kabelrups in de toekomst te kunnen aanpassen, is niet onbelangrijk. Vandaag is er in de machinebouw een sterke stroming richting miniaturisatie, maar tegelijk worden er makkelijk aan te passen machines gevraagd, want de productie moet eveneens flexibel kunnen inspelen op nieuwe noden. Kabelrupsen die toelaten om makkelijk kabels te demonteren en die zelf eenvoudig aan te passen zijn in lengte, breedte en opdeling, zijn voor dit type machines dan ook aangewezen.

 

Slimme kabelrupsen

kabelrups met flexibele aansluiting
Een kabelgoot met een flexibele aansluiting op het einde helpt onnauwkeurigheden door slijtage te compenseren

Bewegende onderdelen zijn het vatbaarst voor slijtage, dat geldt helaas ook voor kabelrupsen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor die componenten bekeken wordt hoe hun toestand gemonitord kan worden. Een visuele controle is uiteraard ook altijd leerrijk, maar in vele gevallen is dat moeilijk uit te voeren (moeilijke bereikbaarheid bij complexe machines, te lange afstand bij bijvoorbeeld kraantoepassingen). Fabrikanten bekijken dus ook hoe de toestand van de kabelrups opgevolgd kan worden.

Een interessante innovatie is om in de kunststof kabelrupsen sensoren te verwerken die realtime de slijtage van de kabelrups helpen meten aan de hand van enkele variabelen, zoals de pitchlengte. De gemeten waarden worden voortdurend vergeleken met de vooringestelde grenswaarden en op die manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten resterende levensduur. Een andere 'slimme optie' bestaat erin om op het einde van lange kabelrupsen een flexibele aansluiting te voorzien. Starre kabelgoten hebben, vooral bij langere lengtes, nogal eens last van dwarse krachten die inbeuken op de kabels. In de meeste gevallen zijn onzuiverheden in het materiaal of slijtage de oorzaak. Een flexibele aansluiting zal dit compenseren. 

Slimme kabelrups
Sensoren in de kabelrups meten de slijtage en communiceren de verwachte levensduur aan de gebruiker