naar top
Menu
Logo Print
20/05/2019 - DIETER DEVRIENDT

NIEUWE ARBEIDSORGANISATIE MOET
VAN MIRION OLEN DE REFERENTIESITE MAKEN

FACTORY OF THE FUTURE MAAKT STRALINGSDETECTOREN OP MAAT

NASA, ESA, CERN, het Internationaal Atoomagentschap … ronkende namen die Mirion Technologies al in het orderboekje mocht noteren. Aan de referenties voegde de Olense producent van stralingsdetectoren in 2019 ook nog een Factory of the Future Award toe. De firma met een hoogtechnologische, maar nog grotendeels manuele productie realiseerde namelijk met behulp van value stream mapping (VSM) en een innovatieve arbeidsorganisatie een mooie groei zonder extra aanwervingen. Motion Control volgde de stop van de Factory of the Future Roadshow bij Mirion Technologies en sprak met CEO Marijke Keters.

Mirion Olen

SPECTROSCOPIE OP MAAT

Wie als klanten kerncentrales, ruimte-agentschappen en wetenschapsinstellingen heeft, maakt zelden 'off the shelf'-producten. Zo ook Mirion Technologies in Olen. Hun stralingsdetectoren - die niet enkel straling detecteren maar ook de soort en de intensiteit ervan identificeren - zijn bijna altijd maatwerk naar wens en specificaties van de klant. Zo werkt de onderneming mee aan de NASA-Marslander Curiosity en beschikken de inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap IAEA over Mirion-detectiemateriaal. Ook in Fukushima gebruikt men de detectoren van de firma om er het voedsel en de omgeving te controleren na de ramp met de kerncentrale in 2011. In de productie in Olen worden zowel de detectoren op basis van germanium als de toestellen die silicium gebruiken, gefabriceerd.

Germanium vs silicium

Halfgeleiderdetectoren zijn er in een aantal configuraties. Het werkingsprincipe: ioniserende straling meten aan de hand van het aantal vrijkomende elektronen in het detectormateriaal met de hoogst mogelijke precisie. Mirion gebruikt als detectormateriaal germanium of silicium. Het eerstgenoemde materiaal wordt gebruikt in toestellen voor gammaspectroscopie. Hoogzuiver germanium wordt gedoteerd (voorzien van onzuiverheden om materiaaleigenschappen te veranderen) en vervolgens voorzien van een junctie en een contact (elektrodes). De ioniserende stralingen die door het materiaal passeren, veroorzaken stroompjes in het materiaal die gemeten worden. De maat van de stroom bepaalt de energie van de ingevallen straling. Om germanium-spectroscopie toe te passen moet de detector gekoeld worden met vloeibare stikstof (ca. -200 °C). Zo niet bewegen de elektronen van het germaniumkristalrooster te vrij en veroorzaken een stroom, zonder dat er straling op invalt. Vandaag wordt ook heel veel elektrische koeling toegepast. Silicium wordt dan weer aangewend voor het meten van alfa- en bètadeeltjes en röntgenstraling (X-ray). Fijne strips silicium (ca. 100 micrometer) worden gedoteerd met boor. De siliciumdetectoren van Mirion kregen de naam PIPS - Passivated, Implanted, Planar Silicon.

MIRION TECHNOLOGIES Mirion technologies

Het Belgische verhaal van Mirion begint bij Canberra Detectors nv in 1981. Canberra vestigde zich met een Belgische locatie in Europa en verzekerde zo haar samenwerking met een specialist in hoogzuiver germanium. Twee jaar later werd ook een specialist siliciumdetectoren (alfa/beta-spectroscopie) aangetrokken en werden de PIPS®-detectoren gecreëerd. In 1985 volgde een naamsverandering (Canberra Semiconductor nv) en een verhuis naar de huidige locatie in Olen. In 2016 werd Canberra verkocht aan Mirion Technologies, met hoofdkantoor in Californië (VS). Vandaag telt de Belgische vestiging 46 medewerkers en draait men een jaaromzet van 17 miljoen euro.

MANUEEL WERK

Het bijna volledig customized product met heel kostbare materialen wordt bij Mirion Technologies in Olen grotendeels handgemaakt. De oefening richting verdere automatisering (robots) werd gemaakt, maar niet rendabel bevonden. Dit zorgt ervoor dat er vooral op het vlak van personeel knopen te ontwarren zijn. Planning en arbeidsorganisatie zijn cruciaal om een veeleisende markt toch op een relatief korte termijn te kunnen bedienen. Voordeel is wel dat Mirion Technologies vaak werkt met jaarcontracten, zodat het werk voor klanten beter in te plannen valt.

FOF TRANSFORMATIES

Na de geleide wandeling doorheen de productie van Mirion Technologies greep de CEO de gelegenheid aan om de vooruitgang van de firma op drie van de zeven Made Different-transformaties nader te belichten.

Mens centraal

Mirion Technologies zweert bij de ICAIR-waarden (integrity, commitment, accountability, innovation & respect). Daaraan voegt de Olense CEO nog graag de factor 'fun' toe: “Onze mensen brengen vaak meer tijd door in onze gebouwen dan thuis … daarom is het belangrijk dat ze hun job ook graag doen." Mirion stelde dan ook in samenwerking met Flanders Synergy een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) op waarbij in een organigram duidelijk de kernprocessen werden gescheiden van de support. Een vlakke structuur met een organisatie per team en veel autonomie werd aangevuld met een fleximatrix waarin eenieders rollen en taken worden bijgehouden. Zo kunnen eventuele knelpuntcompetenties geïdentificeerd worden en kan men opleidingen voorzien om die gaten te dichten. “Het organiseren van verlofperiodes, het inplannen van het eigen werk, het bestellen van materiaal en de bijhorende onderhandelingen … het wordt in de teams zelf overlegd en uitgevoerd", aldus Marijke Keters.

Geavanceerde productie

Het gebouw van Mirion Technologies in Olen werd fors uitgebreid in 2013. Dat jaar werd ook de investering gedaan in de implanter om ionen aan het silicium en germanium toe te voegen. In 2017 werd ook een 'productielijn' uit de Verenigde Staten verhuisd naar België. Medewerkers maakten eerst de oversteek om ter plekke alles te bekijken en zo kon de totale verhuis in slechts vier weken tijd afgerond worden. “Wij zien onze productie als een marketingtool. Zeker ook nu we het Made Different-programma succesvol doorlopen hebben en een Factory of the Future Award hebben staan in onze inkomhal."

Mirion Olen

Digitale fabriek

Het eerder besproken uitgangspunt waarbij de mens centraal staat, wordt onderstreept met een digitalisering van de workflow. Zo maakt Mirion tegenwoordig gebruik van paperless werkorders via Vivaldi waarin werknemers de instructies kunnen terugvinden, geïllustreerd met foto's en met plaats voor aanpassingen en verbetering. Verder werkt men ook met een detectorconfigurator die visualiseert (in een 3D-CAD-tekening) wat klanten als specificaties ingeven; geen sinecure voor een product dat heel afhankelijk is van specifieke wensen en vereisten.

TOEKOMST

“Mirion Technologies Olen wil verder op de ingeslagen weg", verzekert CEO Marijke Keters ons. “Wij willen met de Belgische vestiging dé referentiesite voor Mirion Technologies wereldwijd worden. Daarom zetten we in op duurzame groei met innovatie als centrale focus. Zo wordt bijvoorbeeld onze R&D-afdeling ondersteund door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)." Mirion Olen werkt ook samen met Agoria rond Business Model Innovation in een nieuw marktsegment. “Wij geloven in het potentieel om de omzet in deze sector significant te laten stijgen tegen 2023." Afsluiten deed Marijke Keters met de woorden van Zig Ziglar: “There's no elevator to success, you have to take the stairs."