naar top
Menu
Logo Print
14/06/2019 - BABETTE SOETAERT

INFLOWFILOSOFIE RESULTEERT
IN PROCESCREATIE EN VERHOOGDE EFFICIENTIE

STATE-OF-THE-ARTPRODUCTIELIJNEN EN
INNOVATIEVE IT-APPLICATIES ALS BASIS

Glashelder zicht, dat is de uitdaging die de Tiense Robert Bosch Produktie N.V. dagelijks nastreeft bij de productie van ruitenwissers en wisarmen voor OEM en AM. Een streven dat de voorbije vijf jaar kracht werd bijgezet dankzij een aanzienlijke investering van zo'n 24 miljoen euro in de transformatie naar een moderne fabriek en begin 2019 werd bekroond met een Factory of the Future award. De veranderingsstrategie van de leider in de ontwikkeling van rubber en ruitenwissers kwam er om de concurrentiepositie te versterken en resulteerde onder meer in een optimale inline inflowproductie met een maximale vermijding van verspilling.

Bosch Tienen

STRATEGISCHE TRANSFORMATIE

Van een conventioneel wisblad met beugelsysteem naar een monobeam met binnen liggend rubberprofiel. De ruitenwisser doorliep in de afgelopen 45 jaar op zijn zachtst gezegd een ware transformatie. Een transformatie die met de opkomst van de jetwiper aan een volgend hoofdstuk toe is en die bij de Tiense Robert Bosch Produktie N.V. mede zorgt voor ontwikkeling op het scherp van de snede.
Vice President Wim Elsen: “Bosch Tienen heeft een beproefde methode om via een innovatiefunnel en phasegateprocessen nieuwe technologieën te lanceren. Hierbij laten we ons ondersteunen door state-of-the-artsimulaties met zelf ontwikkelde modellen en gebruiken we 3D-printing om snel prototypes aan te maken. We werken hoofdzakelijk met multidisciplinaire teams die simultaan proces en product ontwikkelen, en bij nieuwe innovatieconcepten kijken we er ook steeds op toe dat we zowel een concept hebben voor de hoog geautomatiseerde lijn als voor een manuele lijn om zo productie in verschillende regio's mogelijk te maken."

Bosch Tienen Factory of the Futrue
Een heel aantal productieprocessen worden in huis bewerkstelligd.
Zo ook de vervaardiging van de wisarm

Factory of the future

Bosch Tienen kon mede dankzij zijn unieke ontwikkelingsproces strategische transformaties doorvoeren die resulteerden in enkele knappe doorbraakresultaten zoals de uitbouw van nieuwe productielijnen en innovatieve IT-toepassingen. De toewijzing van een Factory of the Future Award kwam dan ook als een bevestiging en kende vooral uitwerking in end-to-end customer focused engineering, advanced manufacturing technologies en de uitrol van een digital factory.

PRODUCTIESTRATEGIE

In Tienen worden een heel aantal productieprocessen en stappen in huis bewerkstelligd. Zo wordt er telkens gestart met rubbergrondstoffen en worden de compounds en extrusieprofielen ter plaatse samengesteld. Verder worden de bladveren vervaardigd uit plaatstaal en worden ook de gestampte delen voor de wisarm in huis gemaakt. Voor een aantal processen is de Belgische productieafdeling ook een 'Centre of Competence' waarbij nieuwe processen ter plaatse ontwikkeld worden én verder uitgedragen worden naar andere vestigingen binnen de Bosch Group. Om concurrerend te zijn, is de productiestrategie sterk gestoeld op simultaneous engineering waarin proces- en productontwikkeling simultaan verlopen.

Inline inflowproductie

Bosch Tienen
Het volledige productiesysteem is uitgerust met sensoren om o.a. afwijkingen tijdig op te merken

Dankzij de nauwe samenwerking tussen ontwikkeling en productie kan de Tiense Robert Bosch Produktie N.V. zowel producten, technologieën als processen ontwikkelen. Automatisatie, digitalisatie en de inline inflowfilosofie staan in de transformatie naar een state-of-the-artonderneming daarbij centraal. Bij de productie van rubber heeft de eigen ontwikkeling van een coating en bijhorend applicatieproces ertoe geleid dat deze inline kan worden aangebracht. Daarnaast wordt de rubberexpertise verder uitgebreid met investeringen in nieuwe technologieën (nieuwe coating en extrusietechnologieën), en dit met het oog op een hogere profielnauwkeurigheid, andere materialen, energiereductie en een lagere milieu-impact. Bij de assemblage kan er, dankzij de nieuwste productietechnologieën en -lijnen, bovendien een grote verscheidenheid aan producten worden aangehouden. Daarenboven is het volledige productiesysteem uitgerust met
sensoren en datacaptatie om afwijkingen tijdig op te merken en te
verzekeren dat de juiste onderdelen in elkaar worden gezet.

Industry 4.0

Naast de samenwerking tussen ontwikkeling en productie bieden ook geconnecteerde machines heel wat potentieel in de Tiense Factory of the Future. Door de data in automatische lijnen in real time te monitoren, kunnen toegespitste analyses immers een verbetering initiëren. Dankzij een sterk manufacturing execution system (MES) worden de machinedata in Tienen transparant gemaakt en is opvolging een koud kunstje.
Mario Dusart, Manager Bosch Production System & Continuous Improvement: “De koppeling van MES aan onze machines maakt de mogelijkheden legio. Daar waar downtime op een productielijn vroeger nog manueel geregistreerd moest worden, krijgen we vandaag de nodige data meteen live binnen. Bovendien weet je hier ook meteen welke sensor het probleem vormt en waar in de machine een eventuele interventie nodig is. Dit soort data zorgt ervoor dat wij verbeteractiviteiten gerichter kunnen initiëren en definiëren, en laat op termijn ook predictive maintenance toe. De productiemonitoring gebeurt ook volledig via dashboards. Een meer dan handige tool die de medewerkers in hun dagelijkse taken ondersteunt."

Bosch Tienen Factory of the Future
Automatisatie, digitalisatie en een inflowfilosofie staan centraal
in de transformatie naar een state-of-the-artonderneming

Smart production

Door bestaande productiesystemen om te zetten in flexibele, zelflerende en adaptieve systemen, speelt Bosch Tienen in op de sterk veranderende marktvraag. Met de beschikbare technologie en data worden processen en algoritmes aangestuurd en slaagt men erin om telkens opnieuw een zeer specifiek en op maat gemaakt product af te leveren.
Mario Dusart: “Een groot deel van de complexiteit zit reeds in de eerste stap van ons productieproces, waardoor er flexibele en slimme systemen nodig zijn om een vlotte materiaalstroom te kunnen garanderen. Zo worden bij het buigen van de bladveren algoritmes ingezet die de basisinstellingen voor de volgende set-up automatisch inladen."
“Ook het 'bin picken' werd ter optimalisatie van het proces aangepast. Omdat ruitenwissers voorkomen in een variatie aan lengtes, worden de spoilers vandaag in bulk aangekocht. Onze machines weten met behulp van 'slimme camera's' precies welke spoiler in de juiste selectiepositie ligt, en kunnen vervolgens zonder onderbreking het onderdeel snel en efficiënt in het productieproces brengen." Verder ontsnapt ook het aanbrengen van de coating op de rubber niet aan een 'slim' georiënteerde aanpak. Door op vaste punten in het productieproces te meten hoeveel coating er op het rubber aanwezig is, kan het proces indien nodig immers tijdig bijgestuurd worden.

UITBREIDING NAAR NIEUWE MARKTEN

Dankzij de recente investeringen en ontwikkelingen kan Bosch Tienen ook nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe diensten aanbieden. De uitgebreide materiaalkennis, procesexpertise op het gebied van compounding, extrusie, lakken en stampen, kennis van automatisering en R&D-expertise dragen daartoe bij. Zo ontwikkelde Bosch Tienen onlangs een accuruitenreiniger waarbij het rubber voor de wissers van deze ruitenreiniger gebruikmaakt van dezelfde technologie die voor het produceren van autoruitenwissers wordt gebruikt. Bosch Tienen staat ook open voor samenwerking met derden en legt daarbij de focus op de meerwaarde voor de klant die gecreëerd kan worden vanuit de beschikbare competenties.

STILSTAAN IS ACHTERUITGAAN

In een streven naar een voortdurende verbetering van de valuechain gaat er bij Bosch Tienen ten slotte veel aandacht naar policy deployment en training. Hierbij worden driemaal per jaar businesscases gedefinieerd waarin met het volledige team wordt bekeken wat de volgende stappen in het verbeteren van het proces moeten zijn, hoe de operationele KPI's kunnen worden verbeterd en hoe de waardestroom er precies moet uitzien. Om dit 'verbeterwiel' aan de gang te houden, zijn er trouwens elke week vaste momenten voorzien voor projectwerk en procesconfirmatie.