naar top
Menu
Logo Print
09/05/2019 - SARIE ROOMS

HUREN ZONDER KUREN: DE STRIKTE REGELS ROND HET HUREN VAN BOUWMATERIEEL

Waar het fout kan lopen en hoe de regels dit helpen vermijden

Huren is heel simpel, maar kan toch voor problemen zorgen voor zowel huurder als verhuurder. Het is soms onduidelijk wat er van u als huurder verwacht wordt. Daarom heeft elk verhuurbedrijf algemene richtlijnen rond het verhuren van zijn materieel en zijn ze dus onderworpen aan bepaalde regels. In dit artikel sommen we op wat uw rechten en plichten zijn als huurder.

Stroomgroep VD MachineryALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Een contract wordt bij het begin van een huurovereenkomst afgesloten. Deze heeft als doel het verhuurverhaal te definiëren, zowel voor de huurder als de verhuurder. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de huurprijs, duurtijd en de opzegmogelijkheden. Beide partijen hebben rechten en plichten die duidelijk omschreven moeten worden bij de aanvang van een huurovereenkomst. Vanaf het moment dat er een schriftelijke, mondelinge, telefonische of elektronische overeenkomst bereikt wordt, zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van toepassing. Wanneer er moeilijkheden zijn met de interpretatie van voorwaarden vastgelegd in het contract, gelden de Algemene Voorwaarden als superieur. Meestal zijn het algemene bepalingen die worden toegepast op de verhuursector. Er bestaat geen uitgebreide wetgeving specifiek gericht tot verhuur van bouwmaterieel, zoals er wel bestaat voor bijvoorbeeld woningverhuur.

RECHTEN EN PLICHTEN

De verhuurder is verplicht om het verhuurde goed in bruikbare staat aan de huurder te leveren, waardoor hij zolang het duurt zijn werkzaamheden naar behoren en zonder belemmeringen kan uitvoeren. Anderzijds heeft ook de huurder verplichtingen, waaronder het gehuurde goed gebruiken als een goede huisvader en de afgesproken huurprijs op tijd uitbetalen.

Schade

Het meest voorkomende probleem is dat de huurder het toestel beschadigd terug binnenbrengt. Op dat moment moeten er een aantal dingen worden bewezen. Lag de oorzaak bij het verkeerd gebruik van de machine, of bij slijtage? De klant heeft in de huurovereenkomst bevestigd dat hij de machine in goede staat ontvangen heeft. Meestal demonstreren de verhuurbedrijven voor aanvang van de werken of alles goed werkt, zodat er geen twijfel kan zijn over de staat van het toestel. Uiteraard is het niet uitgesloten dat er toch problemen op de werf kunnen voorvallen, omdat het toestel op voorhand niet tot het uiterste kan worden getest. Wanneer de huurder de machine binnenbrengt, wordt er samen gekeken of er schade is of niet. Dat wordt getest en onderzocht door technici van het verhuurbedrijf. Daarbij wordt er nog geen verantwoordelijkheid gesteld. Als er pas enkele dagen, weken of maanden later wordt vastgesteld dat er schade is, kan er niet meer bewezen worden dat het de schuld was van de huurder. De huurder moet niet opdraaien voor schade die ontstaan is nadat de huurovereenkomst beëindigd werd. Indien zou blijken dat de huur op het moment van het afhalen van het materiaal nog niet is afgelopen, dan kan de huurder wel nog aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte schade.

Huren zonder kuren
Zowel huurder als verhuurder hebben rechten en plichten

Huurtijd

In een huurcontract staat duidelijk vermeld vanaf wanneer de huurtermijn van start gaat en eindigt en of daar wel of niet van kan worden afgeweken. Een schriftelijke huurovereenkomst van bepaalde duur kan eigenlijk niet opgezegd worden. Er kan ook gewerkt worden volgens een contract van onbepaalde duur waarbij gewerkt wordt met een opzegging. Wanneer een toestel minder lang nodig was dan gedacht, kan de huurtermijn worden ingekort. Enkele bedrijven volgen het principe dat de huurtijd slechts wordt gestart, vanaf het moment dat de machine op de werf staat, en pas is afgelopen wanneer deze zich weer bij de verhuurder bevindt. In dat geval spreken we niet van draaiuren. Wanneer de klant een machine een week in zijn bezit heeft en hij werkt er maar twee, kan hij niet beweren dat hij maar moet betalen voor de gedraaide uren.

MACHINEBREUKVERZEKERING

Een machinebreukverzekering kan van groot belang zijn voor de huurder. Het is niet verplicht, maar kan heel wat kosten uitsparen bij schade. Wanneer er aangetoond kan worden dat de schade niet ontstaan is door een ongeluk, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de verzekering, maar dat is in de meeste gevallen moeilijk aan te tonen. Diefstal wordt niet opgenomen in een verzekering, omdat het een vals gevoel van dekking geeft. Het is namelijk moeilijk aan te tonen dat een machine gestolen werd. Daarbovenop moet er bewezen kunnen worden dat het toestel achter slot en grendel stond.

CLAUSULES

Neem zoveel mogelijk clausules op in de overeenkomst en dek je in tegen zoveel mogelijk gebeurtenissen. Stel ook de huurprijs zo goed en gedetailleerd mogelijk vast in het contract, bijvoorbeeld welke kosten allemaal inbegrepen zijn en welke niet. Op die manier kunnen heel wat problemen en discussies worden vermeden.