naar top
Menu
Logo Print
07/05/2018 - MARJOLEIN DE WIT

VÉÉL KENNIS IS NOODZAKELIJK OM STORINGEN TE VOORKOMEN

Hitma nodigt uit: 'Varnish & Conditioneren van synthetische regelolie'

Filterspecialist Hitma uit het Nederlandse Uithoorn organiseerde halfweg april een seminar over turbineoliën en legde daarbij een focus op het fenomeen 'varnish' en de wijze waarop synthetische oliën het best zijn te conditioneren. Het seminar startte met een rondleiding waarin de aanwezigen kennis konden maken met de verschillende bedrijfsactiviteiten en producten van Hitma.

Hitma Event

HOE STORINGEN VOORKOMEN & ONDERHOUDSKOSTEN VERLAGEN?

“In principe zijn wij leverancier van filters", beet filtratiespecialist Corné Balvert de spits af. “Maar om te begrijpen wat je precies nodig hebt in welke situatie, is véél kennis essentieel. Over het belang van oliereinheid, over het voorkomen van vervuiling en over het in conditie houden van je systeem. Om die reden organiseren we regelmatig seminars en trainingen waaraan klanten gratis kunnen deelnemen en waarin we kennis kunnen nemen van alle aspecten die van belang zijn om storingen te voorkomen en onderhoudskosten te verlagen."

VAN ASSEMBLAGE TOT CLEANROOM

Hitma SeminarieCentraal bij een gezond hydraulisch systeem staat eigenlijk altijd 'schone olie'; of beter: olie met de juiste reinheidsgraad. Onderzoek wijst uit dat veel storingen in dit type installaties vallen terug te voeren naar vervuilde olie en dat deze door het nemen van de juiste maatregelen in bijna 100% van de gevallen zijn te voorkomen. De bedrijfsactiviteiten van Hitma zijn dan ook zodanig ingericht dat het bedrijf een maximale ondersteuning kan verlenen bij het realiseren en behouden van de gewenste reinheidsgraad.

Filters

Het behouden van de reinheidsgraad begint met filtratie. Hiervoor voert Hitma het productportfolio van het Amerikaanse Hy-Pro, een firma die niet enkel over de productielocaties, maar ook over een eigen laboratorium, een testruimte en een papierfabriek beschikt.

“Voor ons is het belangrijk dat Hy-Pro niet enkel de filters produceert en assembleert, maar tevens volledige filterunits met uiteenlopende capaciteiten en mogelijkheden bouwt", geeft Balvert aan. “Die zijn in onze verhuurvloot opgenomen en worden dagelijks ingezet bij bedrijven in het kader van bijvoorbeeld een onderhoud óf na een calamiteit. Dat gaat dan onder meer om filterunits met een capaciteit van 10-500 l/min., voorzien van filters tot 3 µm Bèta>1000, varnishfilterunits en vacuümdehydratie-units (vacuümpurifiers voor het onttrekken van vocht aan smeerolie). Onze service-engineers, ten slotte, zorgen voor de werkzaamheden die nodig zijn om het filtratieproces veilig en efficiënt te laten verlopen." Naast verkoop en verhuur van filters en complete filterunits assembleert de Nederlandse aanbieder ook single-use componenten voor de farmaceutische en voedingsindustrie onder cleanroomomstandigheden. Hierbij speelt niet enkel de reinheid van de componenten zelf een rol, maar ook de traceerbaarheid. Verder is de afdeling Instrumentatie volledig ingericht op het kalibreren en eventueel repareren van uiteenlopende instrumenten die worden gebruikt bij het management van de olievervuiling.

Laboratorium

Hitma labCorné Balvert: “Last but not least beschikken we over een eigen filtratielaboratorium waar onderzoek wordt verricht naar verontreiniging, vocht en varnish in hydrauliek- en smeerolie en procesvloeistoffen. Oliemonsters (100 ml, door klanten aangeleverd) die we visueel analyseren, stromen door een membraan van 0,8 µm, waarna we onder een microscoop het aantal deeltjes in de range van 5 en 15 µm tellen. Daarnaast voeren we hier ook filtreerbaarheidstesten uit, onderzoeken we de integriteit van filters en beoordelen we de bestendigheid van materialen. Zeer interessante materie waarbij het altijd weer bijzonder is om te zien hoe men aan de hand van dit soort analyses soms tonnen kan besparen."