naar top
Menu
Logo Print
29/05/2019 - DIETER DEVRIENDT

BENCHMARKONDERZOEK ONTHULT KENMERKEN LEADERS

Digitale maturiteit in de machinebouw getest

Hoe ver staan de machinebouwers met hun digitale transformatie? Hoe snel zijn ze om nieuwe technologieën te gebruiken? Deze en nog veel meer vragen trachtte Siemens Industry Software te beantwoorden aan de hand van een recent benchmarkonderzoek bij Belgische machinebouwers. Belangrijk is dat uit de antwoorden een groep 'leidende' bedrijven geïdentificeerd kon worden. Deze kennen een horizontale organisatie, werken in multidisciplinaire teams, kunnen hun processen standaardiseren, hebben oog voor customization en bezitten een geïntegreerd IT-systeem. Kortom, ze vormen hét voorbeeld voor andere bedrijven.

 Digitale maturiteitsmatrix machine-industrie

 

Siemens Industry SoftwareONDERZOEKSSCOPE

Wat

Online vragenlijst + hypothetische stellingen.

Wanneer

tussen 28 september en 29 november 2018

Doelgroep

Machinebouwers in België. Verantwoordelijken voor automatisering van productieprocessen bij die bedrijven werden uitgenodigd om deel te nemen.

Aantal respondenten

Bijna 90 personen gingen in op de uitnodiging.

Profiel respondenten

  • Management binnen operationele sleutelgebieden machinebouw (60%);
  • C-level - general/managing, technical of financial officers (25%);
  • CEO (15%);
  • Zowel kleinere en middelgrote kmo's als grotere ondernemingen;
  • C-level: 50% voor kleinere bedrijven (minder dan 100 werknemers) |  20% à 25% voor middelgrote en grotere organisaties;
  • Deelnemers van middelgrote bedrijven zijn meestal managers op het vlak van engineering, productie, processen en operaties.

 

ONLINEBEVRAGING BELGISCHE MACHINEBOUWERS

De survey werd onderverdeeld in vijf hoofdstukken: zakelijke strategie, marktdynamiek, digitale transformatie, transitie financieren en lean & business.

ZAKELIJKE STRATEGIE

Het management van de machinebouwers is voornamelijk begaan met productinnovatie (49%) en klantentevredenheid (47%). Naast deze externe focus liggen hun interne prioriteiten vooral bij het verbeteren van de productiviteit (41%) en het verlagen van de kosten (32%). Digitale transformatie en zakelijke innovatie krijgen slechts relatief lage scores (respectievelijk 19% en 15%). Dit impliceert dat er weinig aandacht is in de directiekamer voor de middelen (digitalisering) die helpen om interne en externe doelstellingen te halen.

Time-To-Market moet korter

De grootste operationele uitdaging voor het management is het verkorten van de time-to- market (47%). Dat vereist een snellere inkoop van onderdelen, maar ook multidisciplinaire samenwerking speelt een belangrijke rol. Dit stelt een uitdaging voor 31% van de respondenten. Het verbinden van machines met het internet (IoT) werd door 28% van de deelnemers vermeld.

MARKTDYNAMIEK

Een blik op de uitdagingen en opportuniteiten die de positie van een machinebouwer op de markt beïnvloeden, leert dat de top drie nauw aansluit op de managementprioriteiten. Bovenaan op de lijst prijken customization en differentiatie (55%), met het verkorten van de time-to-market op de tweede plek (41%). Het afleveren van de meest innovatieve producten (37%) vervolledigt het podium.

Innovatie en disruptie

Innovatie die sterk afhangt van technologie, vormt de basis voor nieuwe businessmodellen. Dit zorgt voor een disruptie op veel markten. Momenteel ziet de meerderheid van de machinebouwers dit gebeuren op hun markten, terwijl - heel opmerkelijk! - 48% niet kan zeggen of de markten van hun klanten ook onderhevig zijn aan disruptieve innovaties. Dit klinkt dissonant ten opzichte van de vaststelling dat bijna de helft van de respondenten zichzelf wel beschrijft als innovator en early adopter bij gebruik van nieuwe technologie.

DIGITALE TRANSFORMATIE

Het gebruik van intelligente sensoren heeft de grootste impact gehad op de manier van werken (43%). De opkomst van het Internet of Things (IoT) - dat vaak de connectiviteit van sensoren inhoudt - werd op een derde plek geklasseerd. Ook zaken als artificiële intelligentie (AI) en machine learning worden geacht businessmodellen significant te beïnvloeden; een inschatting die zeker gemaakt wordt door bedrijven die het verst gevorderd zijn in hun digitale transformatie.

Middelen

De tools waar de machinebouwers meestal op focussen, zijn meestal gericht op het ontwerp (CAD/CAM) en minder op meer geavanceerde innovaties zoals de simulatie van mechatronische systemen. De grootste voordelen van het productieproces worden gevonden in production engineering en productdesign (41%). Voor de digitale leiders is het IoT dat als grootste impact wordt ingeschat.

TRANSITIE FINANCIEREN

Meer dan de helft van de deelnemende bedrijven ziet een (gedeeltelijke) shift op hun eigen markten, of op die van hun klanten, van eigendom naar gebruik.

Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van machines als een dienst op basis van 'pay per use'. Toch blijven de meesten (86%) de traditionele verkoopoptie aanbieden, soms in combinatie met onderhoudscontracten. Belangrijk om te vermelden is dat machines vaak uniek kunnen zijn, wat het moeilijk maakt om standaard 'as a service'-contracten aan te bieden. Ook staat de toepassing van smart devices en IoT nog steeds in de kinderschoenen, dus is remote management vaak niet mogelijk.

LEAN & BUSINESS

Flexibele, 'lean' bedrijven hebben een horizontale organisatie en werken met multidisciplinaire teams. Ze maken gebruik van een geïntegreerde IT-architectuur die iedereen realtime toegang geeft tot alle relevante informatie. Daarbovenop neigen deze bedrijven meer naar een focus op assemblage dan op productie, en meer aandacht voor specialisatie en achterwaartse integratie (verticale integratie waarbij een firma de productie van grondstof/producten overneemt) in de toevoerketen. Het leeuwendeel van de machinebouwers heeft nog werk op deze vlakken en boekte slechts weinig vooruitgang in hun digitale transformatie richting smart industry. Toch realiseren zij zich dat een innovatieve werkomgeving de sleutel is tot het vinden en houden van getalenteerde werknemers. Er zijn verbeteringen op komst, want bijna drie vierde van de respondenten heeft al een strategie op papier staan voor het moderniseren van hun procestoepassingen.

SMART INDUSTRY BEDRIJVEN

Een analyse van de onderzoeksresultaten laat toe om een duidelijke groep te omlijnen van bedrijven die de weg tonen op het vlak van digitale transformatie. Deze bedrijven hebben de mogelijkheid om hun processen te standaardiseren om kosten te sparen, terwijl tegelijk ook een hoge graad van customization bereikt wordt om de klantenloyaliteit te garanderen. Deze groep zet ook digitale transformatie en businessinnovatie hoger op de prioriteitenlijst dan de anderen. Ze lopen voorop bij het gebruiken van nieuwe technologie en gebruiken dit vaak om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Deze koplopers hebben ook vaak een geïntegreerd IT-systeem geïmplementeerd; ze werken in multidisciplinaire teams in een horizontale organisatie en nemen een leidersrol op in de waardeketen. Deze groep bedrijven maakt duidelijk al deel uit van de smart industry.

 

HYPOTHETISCHE STELLINGEN Hypothetische stellingen en meningen

 

 

Jan Leuridan
Jan Leuridan, CEO Siemens Industry Software

Machinebouwers @ Industrie 4.0 

“MACHINEBOUWERS ZIJN ZICH HEEL GOED BEWUST VAN WAT NODIG IS OM COMPETITIEF TE BLIJVEN" 

Digitale transitie

Machinebouwers bevinden zich in het midden van de vierde industriële revolutie. In de 'smart industry' vindt een digitale transitie plaats, zowel op het vlak van product als op het vlak van productieproces. Dit verstoort ook de conventionele manier waarop bedrijven met elkaar wedijveren op de markt. Wij vroegen dr. Jan Leuridan (CEO Siemens Industry Software nv) om zijn licht te laten schijnen over de survey en de resultaten.

Leidende bedrijven erkennen nood aan transformatie

“Uit de survey blijkt dat de leaders vandaag al de nood zien aan het transformeren van mechanische productontwikkeling naar meer mechatronisch gecontroleerde designs", verklaart Leuridan. “Ook is er al het bewustzijn van een soortgelijke omschakeling in het productieproces. Industrie 4.0 - sensoren, connectiviteit … - breekt in toenemende mate door bij alle machinebouwers. Bij Siemens ervaren wij dat dit groeiende bewustzijn ook de adoptie van digitalisering in de hand werkt. Zowel in de productontwikkeling waar het het multidisciplinaire werk ondersteunt als in de productieketen waar een MES (manufacturing execution system) processen en beheer verbindt."

Het belang van het Internet of Things

“De interessante vaststelling van het onderzoek is dat Internet of Things bij de respondenten aan belang wint. Velen wenden het aan om een betere kennis te verkrijgen over de machine die ze bouwen", klinkt Leuridan goedkeurend. “Gebruiksgegevens, gecapteerd via sensoren en verbonden via IoT, worden zo gekoppeld aan andere informatiebronnen om een volgend machine-ontwerp te verbeteren en te optimaliseren. Ook de veranderingen die IoT kan teweegbrengen op het vlak van businessprocessen, zijn opmerkelijk bekend. De machinebouwers zijn zich ervan bewust dat het aanbieden van het gebruik van een machine i.p.v. de verkoop van een machine een mogelijkheid is voor de toekomst. Dat hoeft niet te betekenen dat die trend zich heel snel zal doorzetten … maar het is goed dat men weet dat het kan en dat men er al over nadenkt."

Behoudsgezinde, maar bewuste bouwer

Gevraagd naar een ruwe karakterschets van de Belgische machinebouwmarkt op basis van de antwoorden van de respondenten, klinkt Jan Leuridan vrij positief: “De machinebouwsector is op het eerste gezicht wat terughoudend, maar tezelfdertijd zijn de bouwers zich heel goed bewust van de zaken die nodig zijn om competitief te zijn en te blijven. Gepersonaliseerde toepassingen - waarin software een niet onbelangrijke rol speelt - en het belang van time-to-market en innovatie zijn daarbij een drietal factoren. De interesse in nieuwe technologieën is iets wat wij gereflecteerd zien in samenwerkingen in de vorm van bijvoorbeeld Flanders' Make. Als strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie helpen zij bedrijven om een aantal kerncompetenties te ontwikkelen. Zo blijven de Belgische machinebouwers competitief."

Weg richting toekomst ingezet

“De Belgische machinesector is met de juiste dingen bezig. Het erkennen van de factoren om competitief te blijven én het onderschrijven van het belang van digitale transformatie is daarbij cruciaal. Dat uit zich in wat men doet - belang van multidisciplinaire teams en horizontaal werken - en hoe men iets doet - time-to-market (responsief op marktvraag), flexibele productiesystemen ... Samenwerking (participatie, cocreatie …) helpt om de weg vooruit via digitale transformatie te versnellen", geeft de CEO van Siemens Industry Software nog mee als tip.

 

OVER DR. JAN LEURIDAN

De Belg Jan Leuridan is als senior vice president verantwoordelijk voor simulatie en testoplossingen voor Siemens PLM Software (business unit van de divisie Siemens Digital Factory). Hij fungeert tevens als CEO voor Siemens Industry Software nv. In 1984 begon Leuridan bij LMS International als R&D-manager, waarna hij opklom tot CTO. Sinds 1987 is hij ook lid van de board of directors van die firma. Na de acquisitie van LMS door Siemens bekleedde Leuridan zijn huidige rol. Dr. Leuridan behaalde in 1980 een ingenieursdiploma van het departement Mechanical Engineering aan de Universiteit van Leuven. Er volgden nog een masterdiploma (1981) en een doctoraat van het departement Mechanical & Industrial Engineering aan de Universiteit van Cincinnati (VS).

 

U vindt de volledige studie op plm.automation.siemens.com/country/nl-nl/topic/smart-machine-industry-rapport/12738.