Motion Control tarifs online tarifs print

INFORMATION PROFESSIONNELLE SUR L’AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Tirage 12 500
Lecteurs 27 500
Print base CPM 136

Tarifs

NL + FR Prix Unité CPM
1/8 Page € 750,00 par insertion 27
1/4 Page € 1 355,00 par insertion 49
1/2 Page € 2 445,00 par insertion 89
1/1 Page € 3 750,00 par insertion 136
2/1 Page € 6 225,00 par insertion 226
Couverture 1 € 7 500,00 par insertion 273
Couverture 2 € 5 250,00 par insertion 191
Couverture 3 € 4 880,00 par insertion 177
Couverture 4 € 5 625,00 par insertion 205
Info-produit * € 750,00 par insertion 27
Code QR € 1 355,00 par insertion 49
1/1 page Branded Story * € 3 750,00 par insertion 136
2/1 page Branded Story * € 6 225,00 par insertion 226
Addressable Sampling Sur demande sur demande -

Prix en euros (hors T.V.A.) | Editions française & néerlandaise

Planning

Date Thème Deadline rés. Deadline PDF
2006-E1 23/11/2020 TECHNIQUE D'ENTRAINEMENT 26/10/2020 04/11/2020
2101-E1 18/02/2021 MECHATRONICA 21/01/2021 01/02/2021
2102-E1 02/04/2021 ENGINEERING 05/03/2021 16/03/2021
2103-E1 11/06/2021 HANNOVER MESSE 14/05/2021 25/05/2021
2104-E1 14/09/2021 AUTOMATICA 17/08/2021 26/08/2021
2105-E1 20/10/2021 ROBOTIQUE 22/09/2021 01/10/2021
Adresses disponibles 32 385
Abonnés en ligne 30 513

Tarifs

NL + FR Prix Unité CPM
Branded News (Publication) € 1 333,00 par insertion 40
Branded Story (Creation) € 600,00 par story -
Branded Story (Publication) € 1 333,00 par insertion 40
Traffic Text Unit € 1 066,00 par insertion 32
Addressable Branded Story Sur demande sur demande -
Dedicated Online Magazine Sur demande sur demande -
Paquet Mots Clés € 256,00 par an 40
Site Traffic Unit € 1 333,00 par mois 40
Addressable Sampling Sur demande sur demande -

Prix en euros (hors T.V.A.) | Editions française & néerlandaise

PLANNING

Date Thème Enquête
2042 28/10/2020 -
2043 04/11/2020 INTEGRATION DE SYSTEME
2044 11/11/2020 -
2045 18/11/2020 LOGICIEL INDUSTRIEL
2046 25/11/2020 -
2047 02/12/2020 INDUSTRY 4.0
2048 09/12/2020 -
2049 16/12/2020
2050 30/12/2020
2101 04/01/2021 MOTION CONTROL
2102 08/01/2021
2103 15/01/2021 DRIVES
2104 22/01/2021
2105 29/01/2021 GEARS
2106 05/02/2021
2107 12/02/2021 ROBOTIQUE
2108 19/02/2021
2109 26/02/2021
2110 04/03/2021
2111 11/03/2021
2112 18/03/2021
2113 25/03/2021 RESEAU
2114 01/04/2021
2115 08/04/2021 INSTRUMENTATION
2116 15/04/2021
2117 22/04/2021 CAPTEUR & VISION
2118 29/04/2021
2119 06/05/2021 INTEGRATION DE SYSTEME
2120 13/05/2021
2121 20/05/2021 LOGICIEL INDUSTRIEL
2122 27/05/2021
2123 03/06/2021 INDUSTRY 4.0
2124 10/06/2021
2125 17/06/2021 MOTION CONTROL
2126 24/06/2021
2127 01/07/2021 DRIVES
2128 08/07/2021 -
2129 15/07/2021 GEARS
2130 05/08/2021 -
2131 12/08/2021 ROBOTIQUE
2132 19/08/2021 -
2133 26/08/2021 CONTROL
2134 02/09/2021 -
2135 09/09/2021 RESEAU
2136 16/09/2021 -
2137 23/09/2021 PROCESSUS
2138 30/09/2021 -
2139 07/10/2021 INSTRUMENTATION
2140 14/10/2021 -
2141 21/10/2021 CAPTEUR & VISION
2142 28/10/2021 -
2143 04/11/2021 INTEGRATION DE SYSTEME
2144 11/11/2021 -
2145 18/11/2021 LOGICIEL INDUSTRIEL
2146 25/11/2021 -
2147 02/12/2021 INDUSTRY 4.0
2148 09/12/2021 -
2149 16/12/2021
2150 30/12/2021

Aanleveren Print

Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.

Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.

LEVEREN VAN DRUKKLAAR DIGITAAL MATERIAAL

VIA DATADRAGERS
Wij ondersteunen alle recente dragers, zowel voor MAC als voor WINDOWS.

VIA FTP-SERVER

Ftp host address: ftp://pmg.pmgroup.be
Serverpoort: 21
Login & paswoord:
contacteer ons commercieel secretariaat
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

VIA E-MAIL

Max. 20 MB - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

PDF-FILES

NAAMGEVING
Bij de naamgeving van PDF-files, kunt u enkel gebruikmaken van 'cijfers' en 'letters'.
Om een naam in te delen kunt u eventueel '–'of '_' gebruiken.

AANMAKEN

Voor het aanmaken van de PDF-file wordt gebruikgemaakt van uw eigen opmaakprogramma, bij voorkeur met de 'Job Options' van Medibel+ (standaardsettings voor België).
Wij accepteren echter ook de internationale PDF/x norm, evenwel zonder ingesloten kleurprofielen en spot colours. Bij gebrek aan de Medibel+ Job Options kiest u het best voor de standaard job options-settings die verwijzen naar 'Press' of 'Drukwerk' en normaal gezien een correcte hogeresolutie-PDF (2.400 dpi) zullen produceren.

KLEUREN

Enkel CMYK-kleuren kunnen gebruikt worden. Pantone- en andere spot colours dient u eerst in uw eigen opmaakprogramma om te zetten naar CMYK, zodat het PDF-bestand later op een correcte manier 4-kleuren gescheiden kan worden.

FONTS

Alle fonts moeten integraal in de PDF-file ingesloten zijn.

AFBEELDINGEN

Alle foto's en andere afbeeldingen moeten ingescand en/of opgemaakt zijn met een minimale resolutie van 300 ppi (Pixels Per Inch).

BIJSLUITERS & ANTWOORDKAARTEN

Een bijsluiter kan niet breder zijn dan 210 mm en niet hoger dan 297 mm. Bij de afwerking van het magazine worden meegebrocheerde of meegelijmde bijsluiters ALTIJD bovenaan 5 mm afgesneden.
Minimumpapiergewicht van de bijsluiter: 80 gram/m².
Let erop: meegeniete encarts of antwoordkaarten van slechts 1 blad moeten in magazines met geniete rug steeds voorzien zijn van een terugslagklep met dezelfde hoogte van het document en met een breedte van 10 cm.
Deze terugslagklep kan eventueel bedrukt worden.

MEEGENIET
Een antwoordkaart kan in het midden van het magazine meegeniet worden.

LOS BIJGESLOTEN
Een bijsluiter kan los meegestuurd worden in de gebruikelijke verpakking van het magazine. Deze bijsluiter mag niet groter zijn dan het formaat van het magazine en mag maximaal 120 g wegen.

GEKLEEFD
Een bijsluiter of een antwoordkaart kan op een pagina in het magazine gekleefd worden. In dit geval is een koppeling aan een pagina publiciteit verplicht en kan er om technische redenen geen vaste plaats worden gereserveerd in het magazine.

GADGET EN SAMPLING
Prijsofferte op aanvraag: onder voorbehoud
van technische haalbaarheid.

KLEURPROEVEN

De bijgeleverde drukproef wordt bij een digitaal productieproces enkel en alleen nog gebruikt om te controleren of de inhoud van het aangeleverde digitale materiaal overeenkomt met de intenties van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. De kleurechtheid van de uiteindelijke weergave in het magazine wordt volledig bepaald door de CMYK-waarden, ingesloten in de digitale informatie van de files. Deze kleurwaarden worden niet meer gewijzigd en de publicitaire inlassing zal bijgevolg de kleuren hebben die voortkomen uit de door de maker/ontwerper ingesloten CMYK-waarden.

Alle niet-CMYK compatibele kleurindicaties (RGB of spot colours) worden door onze grafische software omgezet naar CMYK-waarden die kunnen resulteren in kleuren die niet de intentie weergeven van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. Het is daarom uiterst belangrijk dat alle kleurgevoelige inlassingen uitsluitend in CMYK aangeleverd worden.

NIET-DRUKKLAAR MATERIAAL

Indien u niet over digitaal drukklaar materiaal beschikt, dan kunt u die op basis van foto's, dia's en tekeningen laten aanmaken door onze diensten.
Ook materialen en producten kunnen door onze diensten gefotografeerd worden. De opmaakkosten zijn niet in de advertentieprijzen inbegrepen en zijn vooraf te bespreken volgens het gewenste resultaat.

TECHNISCHE AFSPRAKEN

Voor alles wat niet specifiek vermeld is, wordt verwezen naar 'FEBELGRA Handboek - Beroepsgebruiken en Algemene Voorwaarden eigen aan het Drukkerijbedrijf'.

PLAATSING
Alle advertenties verschijnen in normale omstandigheden op een linkerpagina.
Iedere speciale plaatsing moet duidelijk op het order vermeld zijn, daarbij wordt telkens een toeslag van 25% aangerekend.

KLEURVERSCHILLEN
De productie van onze magazines gebeurt per katern van 16 tot 32 pagina's.
Zo komen meerdere publicitaire pagina's in eenzelfde inktzone te liggen. Betrokken pagina's worden dan automatisch met dezelfde gemiddelde drukinktdensiteitswaarde gedrukt. Lichte kleurafwijkingen ten opzichte van vorige advertenties en/of bijgeleverde kleurproeven zijn daardoor soms onvermijdelijk.

ANNULERING

Iedere annulering van een order moet gebeuren zoals vastgelegd in onze verkoopsvoorwaarden.
Annulaties worden bovendien niet meer aanvaard vanaf 6 weken voor de verschijningsdatum van het magazine.
Omslagbladzijden (cover 1, 2, 3 en 4) kunnen niet geannuleerd worden.

TERMIJNEN AFLEVERING MATERIAAL
    • Alle drukklare advertenties dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.
    • Voor niet-drukklare advertenties moeten teksten en foto's ten laatste geleverd worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE RESERVATIE'.
    • Bijsluiters en antwoordkaarten dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.

 

Printformaten

      Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.


Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.
2/1 pagina

2/1 pagina

Aflopend
420 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
402 x 276 mm

1/1 pagina

1/1 pagina


Aflopend
210 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
192 x 276 mm
1/2 pagina

1/2 pagina


Niet-aflopend
192 x 136 mm
94 x 276 mm
1/4 pagina

1/4 pagina


Niet-aflopend
192 x 66 mm
94 x 136 mm
45 x 276 mm
1/8 pagina

1/8 pagina


Niet-aflopend
192 x 31 mm
94 x 66 mm
45 x 136 mm

Business Links

Logo 1/8
45 x 136 mm, 192 x 31 mm, 94 x 66 mm

Logo 1/16
45 x 66 mm , 94 x 31 mm

Logo 1/32
45 x 31 mm

 

Aanleveren Online

BESTAND

Flat media (zonder animatie): GIF, JPG.
Rich media (met animatie): Flash, html5, Animated GIF.
Het gebruik van geluid is enkel toegelaten bij videotorials die worden aangeleverd met een minimum encoded bit rate van 200 kbps. Zowel voor rich als flat media moeten de maximum sizes gerespecteerd worden.

HYPERLINK

Alle buttons/banners kunnen een link naar een website hebben. Bij flat media legt onze IT-dienst zelf de link naar uw website. Rich media banners dienen reeds bij aanlevering een ingebouwde link te bevatten.

AANLEVERING

Banners kunnen aangeleverd worden via pub@pmg.be / pub@pmg.nl.
Deadline materiaal: 2 dagen voor verschijning.


Online formaten

Banner

310 x 168 pixels, max. 30 kB

Videotorial

468 x 247 pixels, max. 200-300 kbps

 

Diffusion

La Belgique:
- Abonnés payants
- Entreprises industrielles
- Chefs de production et responsables de la maintenance des entreprises industrielles avec unité de production
- Bureaux d'études et d'engineering au sein des entreprises de production
- Fabricants, importateurs et grossistes du secteur

Tirage contrôlé CIM

12 500 exemplaires

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Bienvenue chez Motion Control 

Motion Control utilise des cookies pour optimiser et personnaliser votre expérience utilisateur. En utilisant ce site web, vous acceptez La gestion de confidentialité et des cookies.